Головна сторінка / Надання публічних послуг

Надання публічних послуг

 

Завантажити бланки заяв

Завантажити зразки заяв

Завантажити інформаційні картки

Перелік публічних послуг,

суб’єктами надання яких є виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради

 

Назва послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

Строк надання послуги

17-01 Обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень

- заява визначеного зразка;

-схема земельної ділянки;

-копія документа, що підтверджує право власності  (користування) на земельну ділянку.

До 15 робочих днів
17-02 Видача дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень

- заява визначеного зразка власника або уповноваженої за дорученням особи;

- схема земельної ділянки з розміщенням зелених насаджень, що підлягають видаленню

До 30 календарних днів

17-03 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок ( форма 3 ДФ)

- заява встановленого зразка;

- копія витягу з Державного земельного кадастру про наявність та цільове призначення земельної ділянки (за наявності);

- копія документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку,

- Для внесення змін, видачі дублікату:

заява на отримання послуги

До 5 робочих днів
17-04 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

заява визначеного зразка;

- копія документу, що посвідчує особу (копія паспорта, свідоцтва про народження дитини);

- копія ідентифікаційного номеру (всіх членів сім'ї);

- копія свідоцтва про укладення шлюбу (за наявності);

- довідка з місця роботи заявника і всіх дорослих членів сім’ї про працевлаштування;

- копія документу, що підтверджує право власності на житло, якщо таке право виникло та було зареєстровано до

2003 року, та технічного паспорту на такий об’єкт або

права користування житлом (договір піднайму жилого

приміщення в будинку державного або громадського

житлового фонду чи договір найму жилого приміщення в

будинку житлово - будівельного кооперативу або в

будинку (частині будинку), квартирі, що належить

громадянину на праві приватної власності);

- копії документів, що засвідчують наявність пільг на дату

постановки на чергу (посвідчення УБД, ліквідатора аварії

на ЧАЕС, багатодітної родини, пенсіонера МНС, довідка

одинокої матері, довідка МСЕК (для інвалідів) - за

наявності.

Для внутрішньо переміщених осіб додатково подаються:

копію довідки внутрішньо переміщеної особи, встановленого

законодавством зразку;

- копії документів, які підтверджують родинний зв’язок

членів сім’ї з інвалідом війни (у разі наявності).
До 30 календарних днів
17-05 Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконкомі районної в місті ради - заява визначеного зразка; До 3 робочих днів
17-06 Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського  житлового фонду

заява із зазначенням згоди на обробку персональних

даних;

- - копія трудового договору (при виїзді на роботу за

трудовим договором) або клопотання відповідного

підприємства, установи, організації;

- копія ордеру на житлове приміщення або копія охоронного свідоцтва (броні), раніше виданого на це приміщення (у разі подовження броні).

У разі виїзду члена сім’ї до місця роботи особи, що має  право на бронювання жилого приміщення, з якою він

раніше разом не проживав, крім заяви, додатково подаються:

- копія документа, що стверджує сімейні відносини з

особою, до якої він виїжджає

До 30 календарних днів
17-07 Приватизація державного житлового фонду

-заява підписана всіма повнолітніми членами сім`ї наймача із зазначенням згоди на обробку персональних даних;

-копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (паспорт, свідоцтво про народження дитини), які проживають разом з ним;

-копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

-копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);

-довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі;

-технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок (виготовляється юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, що має сертифікат на проведення робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна);

-копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку (або копія договору найму житла, виписка з особового рахунку);

-документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідки з попередніх місць проживання із зазначенням терміну проживання та участі у приватизації після 1992 року) (за необхідності);

-копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);

-заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім визначених  документів, до заяви також додають:

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;

форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.
До 30 календарних днів
17-08 Видача ордера на житлове приміщення

заява за визначено формо;

- (паспорт, свідоцтво про народження дитини);

- оригінал ордеру на житлове приміщення (у разі

подовження терміну дії ордера);

- документ, що підтверджує поважність причин

недотримання терміну дії ордеру для реєстрації за місцем

нового проживання (у разі подовження терміну дії ордера).

До 30 календарних днів
17-09 Видача ордера на  службове житлове приміщення

заява встановленого зразка;

 - рішення підприємства, організації, установи про надання

службового житла;

- копія свідоцтва про укладення шлюбу (за наявності).

До 30 календарних днів
17-10 Видача ордерів (подовження терміну дії) на житлову площу в гуртожитку

заява встановленого зразка;

 - оригінал ордеру на житлову площу у гуртожитку (у разі

подовження терміну дії ордера);

- документ, що підтверджує поважність причин

недотримання терміну дії ордеру для реєстрації за місцем

нового проживання (у разі подовження терміну дії ордера).

До 30 календарних днів
17-11 Видача ордерів (подовження терміну дії) при здійсненні обміну квартир державного житлового фонду

- заява звстановленого зразка;

 - письмова згода на обмін інших повнолітніх наймачів

житлового приміщення;

- копія ордера на квартиру;

- письмова згода осіб, що мешкають у суміжному

приміщені (при обміні неізольованого житла);

- письмова згода органу опіки та піклування (при обміні

житлового приміщення, що перебуває в користуванні особи,

над яким встановлено опіку, піклування).

До 30 календарних днів
17-12 Унесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

- заява встановленого зразка;

- копії документів, що підтверджують зміни, які необхідно внести до облікової справи.
До 30 календарних днів
17-13 Погодження унесення змін до договору найму житла

заява встановленого зразка;

- копія документу, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво

про народження дитини) на всіх зареєстрованих громадян;

- копія свідоцтва про смерть основного квартиронаймача

разі потреби);

- копія документу, що підтверджує право користування житловим приміщенням (ордер, договір найму або виписка з

фінансового рахунку управителя, ОСББ, рішення суду тощо);

- інші копії документів , що  ідтверджують статус "члена сім'ї наймача" (свідоцтво про народження, про укладання/розірвання шлюбу, рішення суду).
До 30 календарних днів
17-14 Включення та виключення квартир з числа службових

заява встановленого зразка;

- клопотання підприємства, установи, організації;

- лист Департаменту розвитку інфраструктури міста Криворізької міської ради щодо включення/виключення до/з службового житлового фонду,

погоджений заступником міського голови згідно з розподілом обов'язків.
30 календарних днів
17-15 Визнання житлового будинку (квартири) і гуртожитків непридатними для проживання

заява власника або організації, яка обслуговує житловий фонд;

- копія документа, який підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна, якщо таке право було зареєстровано до 01.01.2003 (з 01.01.2003 виконавець послуг, одержує самостійно інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

- висновок щодо техніко - економічних показників і технічного стану конструкції житлового будинку, приміщення (квартири). недоцільності проведення його капітального ремонту та можливості зміни планувальної схеми з метою зміни функціонального призначення,

розроблений організацією, яка має передбаченні

законодавством України документи;

- копія технічного паспорта на житловий будинок, приміщення (квартиру), виданого підприємством, яке має

право здійснювати технічну інвентаризацію;

- довідка підприємства – управителя житловими будинками та прибудинковими територіями (ОСББ, ЖБК) про відсутність зареєстрованих та проживаючих громадян у приміщенні
До 15 робочих днів
17-16 Установлення за погодженням з власником зручного для населення  режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ, організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

Заява визначеного зразка

30 календарних днів
17-17 Завірення декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на відведених земельних ділянках)

- Заява визначеного зразка;

- повідомлення про зовнішній вигляд об’єкта з наявністю відповідної вивіски, інформування про його належність, режим роботи, зручності  для  маломобільних  груп  населення в прийнятний спосіб, у тому числі з використанням електронного формату, фотографії, тощо;

- заповнений бланк декларації про розміщення об’єкта бізнесу (2 примірники)

до 2 робочих днів

17-18 Анулювання декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на відведених земельних ділянках)

- Заява визначеного зразка;

- оригінал декларації про розміщення об’єкта бізнесу (картка обліку)  (за наявності)

до 2 робочих днів

17-19 Оформлення спеціальної бюджетної дотації за вирощування  молодняка великої рогатої худоби

- заява визначеного зразка;

- копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

- копія паспорта громадянина України;

- копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)

до 15 робочих днів
17-20 Унесення змін, доповнень до декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на відведених земельних ділянках)

- заява визначеного зразка;

- повідомлення про наявність підстав для внесення змін, доповнень

до 2 робочих днів

17-21 Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло

- заява власника або співвласників встановленого зразка;

- повідомлення в друкованих засобах масової інформації про недійсність раніше виданого свідоцтва;

- технічний паспорт на квартиру, жиле приміщення у гуртожитку (виготовляється юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, що має сертифікат на проведення робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна).

До 30 календарних днів
17-22 Переведення дачного чи садового будинку, що відповідає державним будівельним нормам, у житловий будинок

 -заява встановленого зразка;

-копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок;

- письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

-звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам, виготовлений спеціалістами, які мають відповідний сертифікат на виконання вказаних робіт

До 30 календарних днів
17-23 Установлення опіки над майном дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування

-заява встановленого зразка;

-копія свідоцтва про народження дитини (з 14 років - копія паспорта дитини);

- копія рішення про влаштування дитини, завірена належним чином (якщо дитина з іншої адміністративно-територіальної одиниці);

- копії документів, що підтверджують статус дитини;

копії документів, які підтверджують право власності дитини на майно

До 30 календарних днів
17-24 Перевірка цільового витрачання аліментів

- заява встановленого зразка;

- копія свідоцтва про народження дитини (з 14 років - копія паспорта дитини);

розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні            12 місяців, виданий відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень

До 30 календарних днів
17-25 Вирішення спору між батьками щодо зміни прізвища малолітньої дитини

- заява встановленого зразка;

- копія документа, що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини (з 14 років - копія паспорта дитини);

копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу/рішення суду (у разі наявності)

До 30 календарних днів
17-26 Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною

- заява встановленого зразка;

- копія документа, що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу/рішення суду (у разі наявності);

- довідка про сплату аліментів за останні 12 місяців;

- акт обстеження умов проживання заявника, який проживає в іншій адміністративно-територіальній одиниці.

До 30 календарних днів
17-27 Визначення місця проживання малолітньої дитини в разі вирішення спору між батьками

- заява встановленого зразка;

- копія документа, що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу/рішення суду (у разі наявності);

- довідка з місця навчання дитини;

- довідка про сплату аліментів за останні 12 місяців (у разі наявності);

акт обстеження умов проживання заявника, який проживає в іншій адміністративно-територіальній одиниці

До 30 календарних днів
17-28 Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини

- заява встановленого зразка;

- копія документа , що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини (за наявності-копія паспорта дитини);

- копія рішення про влаштування дитини, завірена належним чином (якщо дитина з іншої адміністративно-територіальної одиниці);

- копія рішення про надання статусу дитини, завірена належним чином (якщо дитина з іншої адміністративно-територіальної одиниці)

- документ, який є підставою для надання повної цивільної дієздатності (свідоцтво про народження дитини, трудовий договір).

До 30 календарних днів
17-29 Надання інформації про перейменування/правопис назви вулиці (провулку)

- Заява встановленого зразка

до 3 робочих днів
17-30 Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)

-заява ініціативної групи визначеного зразка;

-   протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного органу

- список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції).

До 60 календарних днів
17-31 Легалізація органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)

-заява встановленого зразка;

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

 - положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, -у двох примірниках;

 - персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання;

 - копія рішення районної в місті ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, завірена належним чином.

До 30 календарних днів
17-32 Узгодження статутів (положень) громадських формувань з охорони громадського порядку в районі

-   заява встановленого зразка;

- статут (положення) громадських формувань з охорони громадського порядку в 2-х примірниках;

- протокол загальних зборів

До 30 календарних днів
17-33 Видача довідки про роботу колишнім працівникам виконкому районної в місті ради

- заява встановленого зразка;

- копія сторінок трудової книжки (першої та сторінок, де зазначено дата прийняття та звільнення колишнього працівника з посади виконкому районної у місті ради );

- копія документа про зміну прізвища (у разі зміни прізвища) з пред’явленням оригіналу

до 5 робочих днів
17-34 Видача довідки про доходи колишнім працівникам виконкому районної в місті ради

- заява встановленого зразка;

- копія сторінок трудової книжки (першої та сторінок, де зазначено дата прийняття та звільнення колишнього працівника з посади виконкому районної у місті ради );

копія свідоцтва про укладення шлюбу для підтвердження факту зміни прізвища (у разі необхідності)

до 5 робочих днів
 17-35

Присвоєння (зміна) адреси об'єкта будівництва

після отримання права на виконання будівельних робіт

 

Заява визначеного зразка;

- копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна, — якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав  на нерухоме майно;

- викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

- копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт (якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних ро-біт, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів), а саме:

 • повідомлення про початок/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт;
 • повідомлення про початок/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;
 • повідомлення про початок/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1);
 • дозвіл на виконання будівельних робіт, щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
• декларація/повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт
До 5 робочих днів 
 17-36  

Присвоєння (зміна) адреси об'єкта нерухомого

майна після прийняття його в експлуатацію
 

- Заява визначеного зразка;

- копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна, — якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав  на нерухоме майно;

- викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

- копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (у разі присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів), а саме:

 • декларація/внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта;
 • декларація/внесення змін до декларації про готовність до експлуатації, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками;
 • сертифікат готовності об’єкта до експлуатації, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації;
 • декларація/внесення змін до декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду;
• рішення суду, у  випадку присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна
До 5 робочих днів 
 17-37

Зміна адреси об'єкта нерухомого майна в разі:

- зміни в адміністративно-територіальному устрої;

- зміни назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці або назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного чи іншого такого об'єкта;

- об'єднання та поділ вулиць;

- упорядкування нумерації об'єкта нерухомого майна

 

заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, про зміну адреси із зазначенням раніше присвоєної адреси об’єкта не-рухомого майна, відомостей про документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб);

 - копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, — якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

 - копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), — якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

 - копія технічного паспорта на новостворений об’єкт нерухомого майна

До 30 календарних днів

 
17-38

Зміна адреси об'єкта нерухомого майна в разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна, виділення частки з об’єкта нерухомого майна

 

- заява власника (співвласників) закінченого будівництвом об’єкта про зміну адреси із зазначенням прізвища, імені, по батькові власника (співвласників) та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – для юридичних осіб, відомості про адресу, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі якщо право власності на об’єкт зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майна);

 - копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду – у разі, якщо об’єкт перебуває у спільній власності;

 - копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення),

якщо відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не внесено до Реєстру будівельної діяльності;

 - копія технічного паспорта на новостворений об’єкт нерухомого майна
До 5 робочих днів  
 17-39  

Узяття громадян на соціальний квартирний облік

 
 • - заява встановленого зразка;
 • - довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї за формою згідно здодатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108), зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі, які проживають разом з ним і бажають стати на облік разом з ним (крім внутрішньо переміщених осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), та бездомних осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9;
 • - копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, - копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним, з пред’явленням оригіналів таких документів;
 • - копії одного з передбаченихПодатковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) і бажають стати на облік, з пред’явленням оригіналів;
 • - копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян), з пред’явленням оригіналів;
 • - копії документів, що підтверджують право громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на надання пільг під час взяття на облік;
 • - довідки про доходи громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї за попередній рік;
 • - відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).

До заяви про взяття на облік, крім зазначених документів, у разі наявності у громадянина, який подає заяву, або членів його сім’ї житла, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (розмежування), додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у місті держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2018 р., № 3, ст. 122), з пред’явленням оригіналу.

До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, крім зазначених документів, додаються:

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не пе
 До 30 календарних  днів
 17-40  

Видача довідки про участь (неучасть) у приватизації житла державного житлового фонду

 - заява встановленого зразка;

-   копія документу, що посвідчує особу  (паспорт);

-   копія правоустановлюючих документів на  житло (у разі наявності);   

-   копія  документу, що підтверджує зміну прізвища (за необхідності).

До 7 календарних  днів

 
 17-41  

Затвердження спільних рішень адміністрації та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи

 - заява встановленого зразка;

- лист підприємства, організації, тощо;
протокол профспілкового комітету

До 30 календарних  днів

 
17-42

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій

та збройних конфліктів

     - заява встановленого зразка;

  - документ, який підтверджує особи батьків або законних представників дитини;

 • - свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини;
 • - документ, що посвідчує особу заявника;
 • - документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • - довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документ, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • - висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • - виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у разі наявності);
 • - заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах (у разі наявності);
 • - витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (назалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів (у разі наявності);

висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (у разі наявності).

До 30 календарних  днів

 
 17-43

Узяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання

 
 

заява встановленого зразка;

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

3) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за наявності умов, визначених   Порядком надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

4) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

5) довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;

6) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

7) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

До 30 календарних  днів

 
17-44

Укладення (подовження терміну дії ) договору найму житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

- заява встановленого зразка;

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

3) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за наявності умов, визначених  цього Положення;

4) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

5) довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;

6) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

7) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

До 30 календарних  днів

17-45

Узяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

заява встановленого зразка;

копії документів, що посвідчують особу заявника (копія паспорта та ідентифікаційного номера);

- копія особового рахунку (ЖЕК, ОСББ ), для приватного сектору – копію будинкової книги, довідка про склад сім’ї – для військових частин.;

- копії документів про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення житловим приміщенням з фонду житла для тимчасового проживання (сім'ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність та особи пенсійного віку);

- довідки про дохід усіх членів сім'ї;

 - довідка з бюро технічної інвентаризації про відсутність у громадянина іншого житла для проживання за місцем отримання житла з фонду житла для тимчасового проживання, а у разі прибуття громадянина з іншого регіону - зазначена довідка з попереднього місця проживання;

- довідка з відділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність чи відсутність власності.

 - Довідка про реєстрацію місця проживання на кожного члена сім’ї який зараховується на квартирний облік.

2.Громадяни, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечено іпотекою відповідного приміщення, крім документів, передбачених пунктом 1,подають:

-рішення кредитора про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення та письмову вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення щодо його звільнення - у разі добровільного виселення;

-витяг з рішення суду щодо примусового виселення з житлового приміщення - у разі примусового виселення.

3.Біженці крім документів, передбачених пунктом 1, подають довідки, видані органом міграційної служби за місцем проживання біженця:

 - про реєстрацію за місцем проживання біженця;

-про відсутність житла у пункті тимчасового розміщення біженців чи відсутність такого пункту.

4.Громадяни, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, що загрожують стану та безпеці відповідного житлового приміщення, крім документів, передбачених пунктом 1, подають рішення виконавчого комітету міської ради за попереднім місцем проживання, про непридатність наявного у них житла для подальшого проживання.

До 30 календарних  днів

17-46

Укладення договору найму соціального житла

 - заява встановленого зразка;

До 30 календарних  днів

 
 17-47  

Реєстрація пасік

 
 • - заява встановленого зразка;
 • - копія ветеринарно-санітарного паспорту пасіки;
 • - копія рішення про державну реєстрацію потужності;
 • - копія довідки про відкриття поточного рахунку, виданої банком (суб’єкти господарювання);
 • - копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);
 • - копія паспорта громадянина України (фізичні особи);
 • - копія звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
 • - довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів;
копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).
До 10 робочих днів 

 

Перелік адміністративних послуги відділу реєстрації місця проживання громадян

Завантажити заяви (архів)

Зразки зразки заяв

Завантажити інформаційні картки

Назва послуги Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них строк надання послуги
1 Реєстрація місця проживання

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

- квитанцію про сплату адміністративного збору  або  інформація  (реквізити платежу) про сплату  збору (внесення плати) в будь-якій формі, надані суб'єктом звернення, які перевіряються з використанням програмного продукту “check”;

- документи, що підтверджують: право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

- заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання  одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

-  реєстраційний номер облікової картки  платника податків (за наявності).

  У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;  

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

 Реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

   У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

 Реєстрація місця проживання новонародженої дитини відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року           № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», здійснюється виключно на підставі відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

       Місце проживання дитини віком до 14 років, відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», може бути зареєстровано за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади.

       Реєстрація місця проживання дитини віком             до 14 років в електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.

        Реєстрація місця проживання дитини віком    до 14 років в електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання інших документів, визначених Правилами реєстрації місця проживання.

        У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами згода батьків на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру  адміністративних послуг.

 У разі здійснення реєстрації місця проживання відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», адміністративна послуга надається в день подання особою документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації.

2. У  день надходження заяви до органу реєстрації через єдину інформаційну систему МВС;  у разі коли заява надійшла у неробочий час або за годину до закінчення робочого часу -  на наступний рабочий день.

2 Зняття з реєстрації місця проживання

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

 рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

-свідоцтва про смерть;

- повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

-інших документів, які свідчать про припинення:

- підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

- підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

- підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

- за клопотанням уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

-  реєстраційний номер облікової картки  платника податків (за наявності).

   Разом із заявою особа або її представник подає: 

- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

- квитанцію про сплату адміністративного збору або документ або  інформація  (реквізити платежу) про сплату  збору (внесення плати) в будь-якій формі, надані суб'єктом звернення, які перевіряються з використанням програмного продукту “check”;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

  У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

  Зняття з  реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

  У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з вибуттям особи на постійне проживання за кордон здійснюється на підставі наданого такій особі територіальним органом ДМС або закордонною дипломатичною установою України відповідного повідомлення, зокрема про необхідність зняття з реєстрації місця проживання в Україні, яке особа або її представник подає разом із відповідною заявою.

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру  адміністративних послуг.

2. У  день надходження заяви до органу реєстрації через єдину інформаційну систему МВС;  у разі коли заява надійшла у неробочий час або за годину до закінчення робочого часу -  на наступний рабочий день.
3

Видача довідки про реєстрацію місця проживання

або місця перебування особи

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою;

- документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання/ перебування.

У разі подання запиту представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами);
У день безпосереднього звернення  особи або її представника
4 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку;

- документ, до якого вносяться відомості про  реєстрацію місця проживання

 У разі подання запиту представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника; 

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами)
У день безпосереднього звернення  особи або її представника
5

Реєстрація місця перебування

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

 довідку  про звернення за захистом в Україні або довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього або інші документи.

  У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;  

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).
У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру адміністративних послуг.

 

Перелік адмністративних послуг управління праці та соціального захисту населення 

Завантажити заяви

Завантажии зразки заяв 

Завантажити інформаційні картки

Назва послуги Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них Строк надання послуги
1.

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

За умови пред'явлення паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу:

1 заява* про призначення та надання житлової субсидії, за затвердженою формою;

2 декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за затвердженою формою;

3 довідки про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у Державній податковій службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо;

4 письмове пояснення із зазначенням розміру доходів у разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою;

5 копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

6 копія договору наймання (оренди) житла (за наявності);

7 довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання субсидії (за необхідності).
До 40 днів
2.

Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

 За умови пред'явлення паспорта громадянина України або довідки на постійне:

1 заява* про надання пільг;

2 довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі;

3 довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання пільг (за необхідності).
До 10 днів 
 3.  Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме  За умови пред'явлення паспорта громадянина України або довідки на постійне проживання надаються:

1 заява* за встановленою формою;

2 свідоцтво про народження дитини (копія з пред'явленням оригіналу);

3 декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

4 довідки про доходи кожного члена сім’ї;

5 довідка з місця навчання дитини (у разі, якщо нав-чається) із зазначенням факту перебування/не- перебування на повному державному утриманні. Довідка не береться в разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території м. Кривого Рогу;

6 довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

7 письмова заява одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів (у разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів ДВС, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції).

8 Додатково, залежно від підстав звернення за допомогою:

- копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (з пред'явленням оригіналу);

- довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення);

- довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено
До 10 календарних днів 
4.   Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»  1 Заява* про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

2 копія паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації (з пред'явленням оригіналу);

3 довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання допомоги.
До 5 днів 
 5.  Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  За умови пред'явлення паспорта або довідки на постійне проживання надаються:

- заява* за встановленою формою

До 10 днів.

Внутрішньо переміщеним особам - невідкладно 
6.   Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу  1 Заява* за встановленою формою;

2 копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією»;

3 одна кольорова фотокартка особи з інвалідністю розміром 3,5 х 4,5 сантиметрів.
До 5 робочих днів 
 7.  Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  І Для повнолітніх осіб

1 заява*  за встановленою формою;

2 документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (за необхідності) (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

3 Пред'являються оригінали документів:

-  паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

- трудова книжки;

- документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

- свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- атестат про повну загальну середню освіту;

- документ про професійно-технічну освіту (за наявності);

- документ про вищу освіту (науковий ступінь) (за наявності);

4 За відсутності документа, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення:

- документи, фото-, відеоматеріали, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення

ІІ Для неповнолітніх осіб:

1 заява за встановленою формою(з пред'явленням оригіналудокумента, що посвідчує особу законного представника дитини);

2 копія свідоцтва про народження дитини;

3 довідка з місця навчання (за наявності);

4 рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

5 один з документів в залежності від обставин (що підтверджує родинні стосунки між дитиною та заявником; що підтверджує повноваження особи як законного представника, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу
До 15 робочих днів 
 8.  Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи, або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

1 Заява*;

2 паспорти потенційного опікуна / піклувальника і підопічного (копії з пред’явленням оригіналу);

3 висновок про стан здоров’я потенційного опікуна / піклувальника;

4 довідка про відсутність судимості потенційного опікуна / піклувальника;

5 довідка про дохід з місця роботи потенційного опікуна / піклувальника за останні 6 місяців або декларація про доходи за останній рік, для пенсіонерів – копія пенсійного посвідчення, для непрацюючих – довідка з центру зайнятості;

6 документи, які підтверджують родинні відносини потенційного опікуна / піклувальника та підопічного (копії з пред'явленням оригіналу);

7 заяви повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із потенційним опікуном / піклувальником про надання згоди на призначення його опікуном / піклувальником;

8 правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності підопічного на майно (у разі наявності майна) (копія з пред'явленням оригіналу).

9 довідка із закладу охорони здоров’я (якщо підопічний перебуває на лікуванні) 
До 60 днів  
 9.  Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного 1 заява*;

2 рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

3 рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

4 згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);

5 паспорти недієздатної особи та її опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

6 правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується (копія з пред'явленням оригіналу) ;

7 довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується (копія з пред'явленням оригіналу);

8 документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

9 технічний паспорт на майно, яке відчужується (копія з пред'явленням оригіналу);

До 60 днів 
 10.  Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного  - заява*;

- рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);

- паспорти недієздатної особи та її опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується/ придбавається (копія з пред'явленням оригіналу) ;

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується/придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

- технічний паспорт на майно, яке відчужується (копія з пред'явленням оригіналу);

До 60 днів  
 11.  Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну  житлового будинку, квартири  - заява*;

- рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);

- паспорти недієздатної особи та її опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується/ придбавається (копія з пред'явленням оригіналу) ;

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується/придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

- технічний паспорт на майно, яке відчужується (копія з пред'явленням оригіналу);

До 60 днів 
 12.  Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна, власником якого є підопічна недієздатна особа  - заява*;

- рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);

- паспорти недієздатної особи та її опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується/ придбавається (копія з пред'явленням оригіналу) ;

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується/придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

- технічний паспорт на майно, яке відчужується (копія з пред'явленням оригіналу);

 До 60 днів
13.   Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа  - заява*;

- рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);

- паспорти недієздатної особи та її опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується/ придбавається (копія з пред'явленням оригіналу) ;

- установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління;

- документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

До 60 днів 
14.   Видача дозволу опікуну на вчинення правочину щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі    - заява*;

- - заява про згоду особи прийняти в управління нерухоме майно або майно, яке потребує постійного управління, власником якого є недієздатна особа;

- рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);

- паспорти недієздатної особи, її опікуна та особи, на укладення договору з якою надається дозвіл  (копії з пред'явленням оригіналу);

- правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується/ придбавається (копія з пред'явленням оригіналу) ;

- установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, на отримання дозволу;;

- документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

До 60 днів 
 15.  Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо відмови від майнових прав підопічного  - заява*;

- рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода щодо отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);

- паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена та її піклувальника (копія з пред'явленням оригіналу)

- правовстановлюючий документ , що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- технічний паспорт на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

 До 60 днів
16.   Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного  - заява*;

- рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода щодо отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);

- паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена та її піклувальника (копія з пред'явленням оригіналу)

- правовстановлюючий документ , що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- технічний паспорт на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

До 60 днів 
17.   Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири  - заява*;

- рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода щодо отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);

- паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена та її піклувальника (копія з пред'явленням оригіналу)

- правовстановлюючий документ , що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- технічний паспорт на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

До 60 днів 
18.   Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна  - заява*;

- рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування) (копія з пред'явленням оригіналу);

- згода щодо отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);

- паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена та її піклувальника (копія з пред'явленням оригіналу)

- правовстановлюючий документ , що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- технічний паспорт на майно, яке відчужується та / або придбавається (копія з пред'явленням оригіналу);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

До 60 днів 
19.   Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* за встановленою формою;

- декларацію про доходи та майно за встановленою формою;

- довідки про доходи кожного члена сім’ї;

- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю) (за наявності);

- довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції,  про безпосередню участь у здійсненні заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  збройної  агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

- довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання допомоги (за необхідності).

До 10 днів  
20.   Надання державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* за встановленою формою;

- довідка лікувально-профілактичного закладу (установленого зразка);

- довідка про те, що особа є незастрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (з основного місця навчання про те, що жінка навчається, ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна, Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участі на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням)**;

- довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання допомоги.

 До 10 днів
21.   Надання державної допомоги при народженні дитини  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* за встановленою формою;

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу). У разі смерті дитини, допомога виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про наро-дження дитини та копії свідоцтва про смерть;

- довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання допомоги.

Додатково для опікунів подається копія рішення про встановлення опіки (з пред'явленням оригіна-лу).

 До 10 днів
 22.  Надання державної допомоги при усиновленні дитини  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* встановленого зразка (якщо усиновлювачами є  подружжя – одного  з них);

- свідоцтво про народження дитини (копія з пред'явленням оригіналу), видане державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення  змін  до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

- рішення суду про усиновлення дитини (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;
До 10 днів 
 23.  Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* встановленого зразка;

- свідоцтво про народження дитини (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення  опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

- довідка з місця навчання дитини (у разі, якщо нав-чається) із зазначенням факту перебування/не- перебування на повному державному утриманні. Довідка не береться в разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території м. Кривого Рогу;

- довідка органу реєстрації, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу, за які кошти він фінансується, та підтвердження факту перебування в ньому дітей (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів);

- довідки про місячні розміри аліментів, стипендії, державної допомоги (у разі її одержання поза межами м. Кривого Рогу), що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі наявності);

- медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому Міністерством охорони здоров'я України порядку;
 До 10 днів
 24.  Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* встановленого зразка;

- декларація про доходи та майновий стан встановленого зразка (заповнюється на підставі довідок про доходи членів сім'ї);

- довідки про доходи кожного члена сім'ї за шість місяців, що передують місяцю звернення або доку-мент, що підтверджує відсутність доходів у зазна-чений період (довідка Пенсійного Фонду України за формою ОК-5);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із за-значенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, у якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

- - копія рішення суду про усиновлення дитини (для усиновлювачів) (з пред'явленням оригіналу);

- довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування дитини, якщо дитина навчається поза межами м. Кривого Рогу і не перебуває на повному державному утриманні.

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

У разі смерті одного з батьків, додатково надається копія свідоцтва про смерть (з пред'явленням оригі-налу).

До 10 днів 
 25.  Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* встановленого зразка;

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які мають право здійснювати будь - які платежі за серією та номером паспорта;

- свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка з місця навчання дитини із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні (у разі навчання поза межами м. Кривого Рогу);

- іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

У разу звернення опікуна чи піклувальника:

- копія рішення суду про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);

- копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

 До 10 днів
 26.  Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* встановленого зразка;

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які мають право здійснювати будь - які платежі за серією та номером паспорта;

- свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка з місця навчання дитини із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні (у разі навчання поза межами м. Кривого Рогу);

- іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

У разу звернення опікуна чи піклувальника:

- копія рішення суду про усиновлення дитини.

- копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

Додатково одинока мати надає:

- довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) (копія з пред'явленням оригіналу), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

Додатково одинокий батько надає:

- копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);

- копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

Додатково один з батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, надають:

- заяву про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;

- копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;

- довідка з місця навчання дитини.

Додатково особа, яка доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею, нада:

- первинний обліковий документ № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді»  за встановленою формою;

- копію наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них.

До 10 днів 
 27.  Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу, трудової книжки та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);:

- заява* встановленого зразка;

- декларація про доходи та майно встановленого зразка

- довідки про доходи кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою встановленого зразка (у разі потреби);

- рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи) (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна) (копія з пред'явленням оригіналу);

- копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби) (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги.

    Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

- копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога (з пред’явленням оригіналу);

- копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмiтку в паспорті) (з пред’явленням оригіналу);

- копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності) (з пред’явленням оригіналів);

- копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим (з пред’явленням оригіналу);

- довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

До 10 днів 
 28.  Надання державної соціальної допомоги на догляд  За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу, трудової книжки та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) надаються:

- заява* встановленого зразка;

- декларація про доходи та майно встановленого зразка

- довідки про доходи кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою встановленого зразка (у разі потреби);

- рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи) (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна) (копія з пред'явленням оригіналу);

- копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

- висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду)

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

До 10 днів 
29. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

від фізичної особи, яка надає соціальні послуги:

- заява про згоду надавати соціальні послуги;

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан здоров'я заявника дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

- заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням  відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги.

Додатково від законного представника дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу);

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Від фізичної особи, яка потребує надання соціальних послуг, або її законного представника (у разі визнання цієї особи недієздатною):

- заява про необхідність надання соціальних послуг;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та  нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду)

До 10 днів
30.

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява* встановленого зразка;

- декларація про доходи та майновий стан встановленого зразка;

- довідки про доходи кожного члена сім’ї за формою встановленого зразка;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

- довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд (з пред'явленням оригіналу);

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги

До 10 днів
31. Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера:

1 заява*;

2 довідка внутрішньо переміщеної особи (у разі тимчасової реєстрації в іншій адміністративно-територіальній одиниці).

3 довідка з місця роботи або копія документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб) (з пред'явленням оригіналу);

4 копія свідоцтва про шлюб (з пред'явленням оригіналу);

5 копія свідоцтва про народження дитини засвідчена власним підписом уповноваженого представника сім’ї (з пред'явленням оригіналу);

6 письмова згода у довільній формі уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;

7 письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю щодо поточного рахунка;

8 копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (за наявності).

9 довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання допомоги (за необхідності).
До 30 днів
32.

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу:

- заява про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги;

 - довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

- копія рішення міжвідомчій комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера про призначення одноразової грошової допомоги.
До 3 робочих днів
33. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства  та дітям з інвалідністю

- Заява;

Копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності;

 - довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання допомоги (за необхідності).

До 5 днів
34. Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

- Заява* встановленого зразка(за умови пред'явлення паспорта громадянина України):

Копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- свідоцтва про смерть;

- документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складення ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- свідоцтва про шлюб;

- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони;

- у разі виплати дитині-сироті (за умови пред'явлення паспорта законного представника): свідоцтва про народження, документа, що підтверджує повноваження законного представника, посвідчення дитини, потерпілої від чорнобильської катастрофи;

- реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання компенсації.
До 10 днів
35. Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт

- Заява* встановленого зразка(за умови пред'явлення паспорта громадянина України):

Копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- свідоцтва про смерть;

- документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складення ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, із числа осіб, віднесених до учасників;

- свідоцтва про шлюб;

- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок  іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони;

- у разі виплати дитині-сироті (за умови пред'явлення паспорта законного представника): свідоцтва про народження, документа, що підтверджує повноваження законного представника, посвідчення дитини, потерпілої від чорнобильської катастрофи;

- довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання компенсації
До 10 днів
36.

Призначення та виплата одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

- Заява* встановленого зразка(за умови пред'явлення паспорта громадянина України):

Копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- свідоцтва про смерть;

- документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- свідоцтво про народження особи; у разі зміни прізвища, імені та по батькові документи, що підтверджують їх зміну; рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних відносин (у разі потреби);

- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,  або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони;

- у разі смерті одного з батьків – свідоцтва про його смерть;

- довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання компенсації.
До 10 днів
37.

Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

- Заява* встановленого зразка(за умови пред'явлення паспорта громадянина України):

Копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали особами з інвалідністю внаслідок відповідних ядерних аварій, участі в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реє-страційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера);

- посвідчення, що підтверджує статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, віднесених до категорії 1;

- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

- у разі встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою (за умови пред'явлення  паспорта законного представника):

- документа, що підтверджує повноваження законного представника, йогореєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера);

- посвідчення потерпілої дитини серії «Д» (із вкладкою);

- свідоцтва про народження дитини;

- експертного висновку дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, патологічних станів та інвалідності з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання компенсації
До 10 днів
38.

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

- Заява (за умови пред'явлення паспорта громадянина України);

Копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- пільгового посвідчення.

- зворотній талон до санаторно-курортної путівки;

- проїзні квитки транспорту загального користування (залізничного або автомобільного) до санаторію і в зворотному напрямку;

- довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання компенсації.

До 5 днів
39. Призначення грошової компенсації  особам  з інвалідністю  замість санаторно-курортної путівки

1 Заява про призначення грошової компенсації(з пред'явленнямпаспорта громадянина України);

2 копії документів (з пред'явленняморигіналів):

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- висновку медико-соціальної експертної  комісії  про встановлення групи інвалідності;

- посвідчення особи з інвалідністю або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

3 медична довідка лікувальної установи за формою №070/о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

4 довідка з місця роботи (навчання) про те, що особа  протягом трьох років не одержувала безоплатно санаторно-курортну путівку для осіб з інвалідністю, які працюють (навчаються).
До 10 днів
40. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II груп з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
 1. Заява про призначення грошової компенсації (з пред'явленням паспорта громадянина України);
 2. копії документів (з пред'явленням оригіналів):

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- висновку медико-соціальної експертної  комісії  про встановлення групи інвалідності;

- зворотного талону до санаторно-курортної путівки.

3. Проїзні квитки, що засвідчують проїзд транс- портом загального користування  (залізничним або автомобільним) двічі  до санаторію і двічі в зворотному напрямку.
До 10 днів
41. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю вартості самостійного санаторно-курортного лікування 
 1. Заява про призначення грошової компенсації (з пред'явленням паспорта громадянина України;
 2. Копії документів (з пред'явленням оригіналів):

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- висновку медико-соціальної експертної  комісії  про встановлення групи інвалідності;

- посвідчення особи з інвалідністю або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

 1. Медична довідка лікувальної установи за формою №070/о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
4. Документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менше як 18 днів, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування.
До 10 днів
42.

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

- Заява* встановленого зразка;

- медична довідка (форма № 070/о)

Для громадян, віднесений до категорії 1

копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1;

- паспорта громадянина України;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реє-страційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера)

У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою

Для забезпечення дитини з інвалідністю та одного із батьків або особи, яка їх замінює:

- довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);

копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

- посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

- свідоцтва про народження або паспорта дитини з інвалідністю;

- паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

- довідка про реквізити банківського рахунку, від-критого для отримання компенсації.

До 5 днів
43. Призначення грошової компенсації  особам  з інвалідністю  на бензин, ремонт і технічне  обслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування

За умови пред'явлення паспорта або довідки на постійне проживання особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю) надаються:

 - заява про призначення грошової компенсації  ;

 - копія технічного паспорта про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю); 

 - копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;

 - висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних показань для забезпечення  автомобілем (крім осіб з інвалідністю І та ІІ груп із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від аварії на Чорнобильської АЕС щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи по зору або без обох рук, осіб з інвалідністю з куксами обох ніг і рук);

 - копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи – для осіб, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою а також для громадян які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).
До 10 робочих днів  
44.

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Міністерства соціальної політики України та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення

1.Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

 1. Індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілак- тичного закладу (для дітей з інвалідністю).
 2. Висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі.
 3. Копії документів (з пред'явленням оригіналу):

- паспорта громадянина України або іншого доку- мента, що посвідчує особу,

- свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності);

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміще- них осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами);

- документ про освіту (для отримувачів, які потребу- ють професійної реабілітації).

5. Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціо- нарного) хворого (форма № 027/о).
До 5 робочих днів  
45. Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю  автомобілями

Для отримання послуги особи з інвалідністю, законні представники недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку, додають:

- копію довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копію медичного висновку;

- паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копію свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

- документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем.

Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, – копію посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медичну довідку визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно).

Для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, – довідку, видану військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення інваліда війни.

Для недієздатних осіб з інвалідністю – копію рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копію рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки.

Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, – копію рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування
До 20 робочих днів  
46. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
 1. Заява;
 2. Копії (надаються за наявності оригіналів):

2.1 паспорта заявника (особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, якій виповнилося 14 років, законного представника особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю), посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб), іншого документа,  що посвідчує особу;

2.2 реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

2.3 посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

2.4  свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

2.5 висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю – висновку ЛКК) - у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

2.6  індивідуальної програми реабілітації (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновку ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 року як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації);

2.7 рішення ВЛК чи висновку ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

2.8 довідки органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

2.9 висновку експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

2.10 довідки, що підтверджує місце проживання / перебування безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

2.11 витягу з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військо-вослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);

2.12 довідки з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення, яким не встановлено інвалідність);

2.13 документів, що посвідчують особу законного представника особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

 1. Довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються).
4. Довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти громадян України яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб)
До 5 днів  
47.

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Для влаштування добудинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю,  геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:

- особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату (за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу);

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

- медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності);

- копія трудової книжки;

- два кольорових фото (3Х4).

Для влаштування до психоневрологічного інтернату:

- заява (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) (за умови пред'явлення паспорта або інший документ, що посвідчує особу);

- заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

- копія рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

- медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати / перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

- довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

- індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

- копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи);

- три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

    Для осіб, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи (за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

- заява (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

- рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

- медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про необхідність проживання / перебування в інтернаті;

- довідки для направлення особи з інвалідністю до інтернату (за наявності інвалідності).

Для влаштування до дитячого будинку-інтернату або молодіжного  відділення дитячого будинку-інтернату:

 1. для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:

- заява батьків, опікунів / піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю з зазначенням відомостей про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

- копія свідоцтва про народження або паспорта (за наявності) (за умови пред'явлення оригіналу);

- копія реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті(за умови пред'явлення оригіналу);

- медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів;

- виписка з медичної документації за формою № 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті;

- висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

- індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

психолого-педагогічна характеристика (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу тощо);

- копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

- документ про освіту дитини з інвалідністю,

- інформація з навчальних закладів (за наявності);

- три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

- копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

- копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, додаткового подаються:

- копія рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та / або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;

- копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копія документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);

- опис майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

- копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

- документ, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею16-річного віку (у разі відсутності житла);

- копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

 1. Для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:

- заява особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала опіку чи піклування над такою особою, або копії клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа (за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу) із зазначенням відомостей про батьків, інших законних представників, родичів і членів сім’ї особи з інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

- копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

- медична карта та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

- індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, встановленою МОЗ;

- довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ;

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

- копія рішення суду про призначення опікуна / піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

- копія паспорта опікуна / піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

- три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

- копія ощадної книжки особи з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії та / або державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщеної особи).

Діти з інвалідністю / особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи у разі відсутності документів, зазначених вище, подають такі документи:

- заява батьків дитини з інвалідністю, опікунів / піклувальників, інших законних представників, особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває дитина з інвалідністю / особа з інвалідністю, про влаштування до будинку-інтернату;

- копія свідоцтва про народження дитини або паспорта (за наявності);

- копії паспорта батьків, опікуна / піклувальника, іншого законного представника дитини з інвалідністю / особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

медична довідки про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів (для дітей з інвалідністю);

- медична карта з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування в будинку-інтернаті;

- довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ.
До 10 днів
48. Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Заява (з пред'явленням паспорта громадянина України);

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

- довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

- довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби - довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.

Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,

- довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою.

Хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- висновок уповноваженої медичної комісії не нижче обласного рівня або спеціалізованої медичної установи Міністерства оборони України,Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які мають відповідну ліцензію МОЗ та акта за формою Н-1(за наявності).

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) та особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення,

- довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями.

Особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 01.01.1993 прожили в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій:

- довідка встановленого зразка.

Особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років,

- довідка встановленого зразка.

Особам, які працювали з моменту аварії до 01.07. 1986 не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями,

- довідка встановленого зразка.

Дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи:

- довідка встановленого зразка.

Громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну

- відповідно до законодавства.

Дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорій 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою,

- документа про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи; - відповідного посвідчення (за наявності);

- експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою;

Дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої) громадянина (громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорій 1, 2 або 3, смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт:

- документа про підтвердження статусу постраждалого внаслідок участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

- відповідного посвідчення (за наявності);

- експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт.

Опікуну дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

- документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- відповідного посвідчення (за наявності);

- експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

Особам з інвалідністю з числа учасників, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з відповідною аварією, випробуванням або військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт, а також хворим на променеву хворобу внаслідок участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї:

- довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з відповідною аварією, випробуванням або військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт, а також хворим на променеву хворобу внаслідок участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї;

- довідка про участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт.

Особам з інвалідністю, віднесеним до категорії 1, з числа хворих на променеву хворобу внаслідок будь-якої радіаційної аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, що визначено актом за формою Н-1 (якщо захворювання пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок установлено закладами охорони здоров’я:

- довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з променевою хворобою внаслідок будь-якої радіаційної аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих;

- довідка про участь у будь-якій радіаційній аварії, порушенні правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушенні правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.

Учасникам випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин, учасникам військових навчань із застосуванням такої зброї, учасникам ліквідації наслідків ядерних аварій, віднесеним до категорії 2:

- довідка про участь у випробуванні ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин, участь у військових навчаннях із застосуванням такої зброї, участь у ліквідації наслідків ядерних аварій.

Особам, віднесеним до категорії 2, захворювання яких пов’язано з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушенням правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушенням правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, що визначено актом за формою Н-1 (якщо захворювання пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок установлено закладами охорони здоров’я:

- довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення зв'язку захворювання з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушенням правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушенням правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих.

Особам, які складали ядерні заряди та проводили на них регламентні роботи для здійснення відповідних випробувань і військових навчань, брали участь у підземних випробуваннях ядерної зброї, а також тим, які переопромінились під час охорони ядерних полігонів під час випробувань (якщо їх не віднесено до категорії 1), віднесеним до категорії 3:

- довідка про участь у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт для здійснення відповідних випробувань і військових навчань, участь у підземних випробуваннях ядерної зброї, а також переопромінення під час охорони ядерних полігонів під час випробувань.
У місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу що видає посвідчення.
49.

Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

І Установлення статусу та видача посвідчення:

Для чоловіка/дружини:

1 заява (з пред'явленням паспорта громадянина України);

2 копії документів (з пред'явленням оригіналів):

-свідоцтва про шлюб;

-довідки МСЕК померлого ветерана війни або експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебування на фронті або одержаного під час проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів;

- свідоцтва про смерть;

-пільгового посвідчення (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни) померлого;

-документів, що підтверджують нагородження за бойові дії в період Другої світової війни державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу PCP (крім ювілейних) (за наявності);

3 документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, і загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів(при необхідності);

4 кольорове фото (3Х4).

 

Для батьків (дітей):

1 заява;

2 копії документів (з пред'явленням оригіналів):

- свідоцтва про народження дитини;

- свідоцтва про народження померлого (у разі звернення батьків);

- довідки МСЕК про інвалідність дитини;

-висновок ВЛК про причинний зв’язок смерті із захворюванням, отриманим під час бойових дій або виконанням службових обов’язків;

- довідки з військового комісаріату про період проходження військової служби;

3 документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, і загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів(при необхідності);

4довідка, що підтверджує навчання за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (для дітей загиблих/померлих учасників бойових дій);

5 кольорове фото (3Х4).
До 30 днів
50. Установлення статусу учасника війни

- Заява;

- копія паспорту громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)  (за умови пред'явлення оригіналів);

- фотокартки 3х4 (2 шт.);

- документ який дає право на встановлення статусу*:

1 архівні документи про роботу в роки війни.

2 довідка про навчання та направлення на роботу в період навчання;

3 довідка про військову службу під час війни або навчання у цей період у військових училищах, школах і на курсах;

4 довідка про переселення;

5 довідка про направлення на контрактній основі у держави, де велися бойові дії;

Особами з числа учасників АТО, ООС надаються:

- документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до забезпечення проведення антитеро-ристичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угрупувань) про підпорядкування керів-нику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення), а також інші документи, видані державними органами, підприємствами, установами, організаціями, що містять відомості про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів і розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень) - для працівників, які на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення;

- витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угрупувань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення таких заходів, документи про направлення у відрядження до районів здійснення таких заходів - для працівників, які на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.
До 30 днів
51. Установлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

- заява;

- копія паспорту громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)  (за умови пред'явлення оригіналів);

- фотокартки 3х4 (2 шт.);

- довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

- - довідка з районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про службу в Збройних силах;

 - висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо встановлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, отримані особами віком до 18 років (при необхідності).

Додатково надаються:

 1. військовослужбовцями (резервістам, військовозобов’язаним) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, поліцейським, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; особами, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів:

- документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

 1. Працівниками підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів:

- документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення, для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.

 1. Особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами:

- клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа, або командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в антитерористичній операції, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни;

- довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

 1. Особи, які добровільно забезпечували (добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадили волонтерську діяльність за напрямами, визначеними абзацом дев’ятим частини третьої статті 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів:

- довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки.

До 30 днів
52. Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

копія паспорту (за умови пред'явлення оригіналу);

- фотокартка 3х4

1 день
53. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства

1 Заява (з пред'явленням паспорта громадянина Україниособи з інвалідністю);

2 Медична довідка за формою 070-о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

3 Копії документів (з пред'явленням оригіналу):

- реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії про встановлення інвалідності;

- пенсійного посвідчення або посвідчення осіб, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
1 день
54.

Забезпечення санаторно-курортним путівками осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції на сході України та операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

1 Заява (з пред'явленням паспорта громадянина України);

2 медична довідка за формою 070-о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

3 копії документів (з пред'явленням оригіналу):

- реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

- посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасника війни;

- військового квитка (за наявності);

-документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи в заходах із забезпечення національної безпеки оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
1 день
55.

Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»

- заява (з пред'явленням паспорта громадянина України);

- висновок медико-соціальної експертної комісії, лі-кувально-консультативної комісії про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

- медична довідка за формою 070-о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

Копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстра-ційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контро-люючому органові і мають про це відмітку в пас-порті);

- пільгового посвідчення;

- військового квитка (для учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення націо-нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях);

- документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
1 день
56.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

- заява* за встановленою формою

- довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування (форма № 070/о).

1 для громадянина, віднесеного до категорії 1:

- копія посвідчення громадянина, віднесеного до

категорії 1 (за умови пред'явлення оригіналу);

- копія паспорта;

2 для дитини з інвалідністю та одного із батьків або особи, яка їх замінює:

- копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою) (за умови пред'явлення оригіналу);

- копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює (за умови пред'явлення оригіналу);

- копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини з інвалідністю (за умови пред'явлення оригіналу);

- копія паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює (за умови пред'явлення оригіналу);

1 день
57.

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

 - заява* законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за відповідно формою;

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

- довідка про реквізити банківського рахунку, відк-ритого для отримання допомоги;

- документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини (для усиновлювачів, або опікунів, або прийомних батьків чи батьків вихователів): копія рішення про усиновлення, або рішення про встановлення опіки, або про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров'я України

 До 30 робочих днів   
58.  Призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях  1 Заява*одного з батьків (за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України

2 копії документів (за умови пред'явлення оригіналів):

- посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з багатодітної сім'ї;

- свідоцтв про народження всіх дітей;

3 довідка про реквізити банківського рахунку для виплати допомоги
 До 10 робочих днів   
59.  Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»  1 Заява про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

2 підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка);

3копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- угоди / договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

- свідоцтва про народження дитини;

-сторінок паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

-документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) 
До 10 робочих днів    
60.  Зняття з обліку та припинення нарахування й виплати державних соціальних допомог та пільг померлим громадянам  1 Заява (за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця);
2 копія свідоцтва про смерть або рішення суду, яке набрало законної сили, про оголошення особи  померлою (з пред'явленням оригіналу)
1 робочий день 
61.  Надання допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю  1 Заява* за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України (з пред'явленням паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця) від особи виконавця волевиявлення  померлого або особи, яка  зобов'язалася поховати померлого;

2 витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

3 копія свідоцтва про смерть особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю(за умови пред'явлення оригіналу);

4 довідка про реквізити банківського рахунку для виплати допомоги
10 днів 
62.  Надання допомоги на поховання особи, не застрахованої в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування  1 Заява (за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця);

2 довідка про смерть для виплати допомоги на поховання;

3 довідка про реквізити банківського рахунку для виплати допомоги (за необхідності);

4 довідка з управління Пенсійного фонду України, про не перебування померлої особи на обліку;

5 довідка з центру зайнятості про не перебування померлої особи на обліку;

4 копії документів (з пред'явленням оригіналу):

- паспорта особи виконавця волевиявлення  померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- свідоцтва про смерть
35 днів 
63.  Надання допомоги на поховання отримувача державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю  1 Заява* за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України (з пред'явленням паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця) від особи виконавця волевиявлення померлого або особи, яка  зобов'язалася поховати померлого;

2 витяг з Державного реєстру актівцивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

3 копіяс відоцтва про смерть отримувача державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю(за умови пред'явлення оригіналу);

4 довідка про реквізити банківського рахунку для виплати допомоги
10 днів 
64.  Установлення статусу та видача посвідчення «Ветеран праці»  1 Заява (з пред'явленням паспорта громадянина України;

3 фотокартка 3Х4;

4 довідка про наявний трудовий стаж та вид пенсії, видана органами Пенсійного Фонду України
10 днів 
65.  Установлення статусу та видача посвідчення жертви нацистських переслідувань  1 Заява (з пред'явленням паспорта громадянина України);

2 копія пенсійного посвідчення (за умови пред'явлення оригіналу);

3 копія одного з документів, в залежності від обставин, засвідчена в установленому порядку (до документів складених іноземною мовою, обов'язково додається оригінал перекладу  на українську мову, засвідчений в установленому порядку):

- довідки, виданої органами служби безпеки,   державними архівами, архівами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, архівними установами інших держав;

- довідки Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург);

- довідки Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;

- довідки з архівів-музеїв, утворених в місцях розташування колишніх фашистських концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк та інші), гетто та інших місцях примусового тримання і примусових робіт у роки Другої світової війни, а також архівів іноземних  антифашистських організацій;

- довідки Комісії у справах колишніх партизанів Вітчизняної війни 1941-1945 років при Верховній Раді України;

- довідок, витягів з документів особової справи за місцем роботи;

- довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них особи, яка звернулася за отриманням посвідчення;

- свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині або в інших  державах,  про нацистські переслідування особи, яка звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених за місцем проживання у відповідних державних органах цих країн;

3 фотокартка 3Х4
 10 днів
66.  Видача вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ і ІІІ груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше  1 Заява (з пред'явленням паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця);

2 копії документів (за умови пред'явлення оригіналів):

- пенсійного посвідчення;

- посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ чи ІІІ групи;

- довідки МСЕК про групу та причину інвалідності (якщо надається посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни)

3 довідка з військового комісаріату про службу у Збройних Силах, про участь у бойових діях у період Другої світової війни
10 днів 
67.  Видача довідки про право на пільги відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»  1 Заява (за умови пред'явлення паспорта громадянина України;
2 копія пільгового (пенсійного) посвідчення (з пред'явленням оригіналу)
10 днів 
68.  Надання грошової компенсації вартості проїзду учасникам антитерористичної операції на сході України та операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад  1 Заява;

2 оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (із зазначенням дати проїзду та його вартості);

3 заповнений корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

4 довідка про реквізити банківського рахунку для виплати компенсації;

5 копії документів (за умови пред'явлення оригіналів):

- паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця);

- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті)
10днів 
69.  Призначення щомісячних компенсаційних виплат за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, які належать до 1 та 2 категорій постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи  1 Заява за формою затвердженою Міністерством соціальної політики України (з пред'явленням паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця);

2 копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  із числа осіб, віднесених до категорії 1, 2;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстра-ційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера);

3 довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання компенсації;

4 довідка-атестат з органу соціального захисту населення (виплатного центру) за попереднім місцем реєстрації заявника (за необхідності)
5 днів 
70.  Призначення виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, які стали особами з інвалідністю внаслідок відповідних ядерних аварій, участі в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт (у разі встановлення вищої групи інвалідності виплачується різниця)  1 Заява за формою затвердженою Міністерством соціальної політики України(з пред'явленням паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця);

2 копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  із числа осіб, віднесених до категорії 1, які мають інвалідність відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт (особи, віднесені до категорії 2, не мають інвалідності пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт);

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстра-ційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера);

- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ чи Міноборони;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

3 довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання компенсації
До 5 днів 
71.  Призначення відшкодування громадянам у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без установлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією  1 Заява встановленого зразка (з пред'явленням паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця);

2 копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  із числа осіб, віднесених до категорії 2;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстра-ційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера);

- довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення % стійкої втрати працездатності (без встановлення інвалідності), якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності, що встановлено уповноваженою медичною комісією категорії 2 (пункт 8 статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

3 довідка підприємства з розрахунком суми відшкодування;

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкри-того для отримання компенсації
До 30 днів 
72.  Призначення відшкодування один раз на рік вартості проїзду в міжміському транспорті до будь-якого населеного пункту України та в зворотному напрямку (без урахування пересадок) громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи та віднесені до категорій 1 та 2  1 Заява рекомендованого зразка;

2 оригінали проїзних документів, із зазначенням суми вартості проїзду автомобільним транспортом або в плацкартному або купейному вагоні швидкого поїзду залізничним транспортом (для підтвердження факту поїздки за наявності електронного квитка, його необхідно обміняти в касі на паперовий до здійснення поїздки).

3 копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  із числа осіб, віднесених до категорії 1, 2;

- паспорта громадянина України;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстра-ційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера);

4 довідка про реквізити банківського рахунку відкритого для виплати допомоги (за необхідності)
До 40 днів 
73.  Призначення допомоги на поховання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною  1 Заява виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого;

2 копії документів (з пред'явленням оригіналів):

- паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) заявника;

- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) заявника;

- свідоцтво про смерть померлої (загиблої)  особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною чи учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

- пільгового посвідчення померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною чи учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

- договору-замовлення на організацію та проведення поховання (у разі укладання такого договору з ритуальною службою)

3 рахунок на оплату послуг з організації та проведення поховання;

4 документи (чеки), що підтверджують вартість витрат на поховання (у разі коли поховання було здійснено без укладання договору – замовлення з ритуальною службою, тобто самостійно замовником)
У день звернення 
74.  Надання пільг на житлово-комунальні послуги пільговій категорії громадян  1 Заява (з пред'явленням паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця);

2 декларація про доходи сім'ї пільговика;

3 довідки про доходи всі всіх членів сім'ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги);

4 копії документів (за умови пред'явлення оригіналу):

- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- пільгового посвідчення;

5 довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання пільг (за необхідності)
30днів 
75.  Видача довідки про перебування (неперебування) на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги  1 Заява(за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця);
2 копія пільгового посвідчення
У день звернення 
   Видача листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості  1 Заява (за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця);
2 копія пільгового посвідчення
У день звернення 
   Призначення та виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  1 Заява (з пред'явленням повідомлення органу соціального захиступро надходження рішення міжвідомчої комісії щодо призначення одноразової грошової допомоги);

2довідка про реквізити банківського рахунку для виплати допомоги;

3копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації. (за умови пред'явлення оригіналу).

3 робочих дні 
   Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною»

1 Заява* одного з батьків-вихователів або одного з прийомних батьків (за умови пред'явлення паспорта громадянина України;

2 копії документів (з пред'явленням оригіналів):

- рішення районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

- документів, що підтверджують статус дитини;

- висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю (за наявності);

3 довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

4 довідка з місця навчання про розмір стипендіїта про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні (за потреби);

5 довідка про реквізити банківського рахунку для виплати допомоги
10 днів
 

Надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, за рахунок коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб

1 Заява, в якій зазначається причини необхідності надання грошової допомоги;

2 копії документів (з пред'явленням оригіналів):

- документа, що посвідчує особу;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);

- медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності);

3 довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання компенсації

У день звернення
   Організація проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях  1 Заява довільної форми(за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця);

2копії документів (за умови пред'явлення оригіналів):

- посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності;

- документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення
1 день 
   Організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності  1 Заява довільної форми(за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця);

2копії документів (за умови пред'явлення оригіналів):

- індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

- посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності (засвідчується підписом заявника);

- документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення – для учасника антитерористичної операції(засвідчується підписом заявника);

- документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення – для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях(засвідчується підписом заявника)
 1 день
   Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби  1Подання військового комісаріату про виплату матеріальної допомоги;

2 довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;

3 копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

4довідка про реквізити банківського рахунку для виплати допомоги
1 день 
  Оформлення документів для направлення осіб з інвалідністю на проходження професійного навчання
 1. Заява про надання послуг із професійного навчання (з пред'явленням паспорта громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу);

2 копії документів (з пред'явленням оригіналів):

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті); 

- індивідуальної програми реабілітації, виданої медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

- документа про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами);

- висновку медико-соціальної експертної  комісії  про встановлення групи інвалідності;

- посвідчення особи з інвалідністю або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

3 виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о)
До 5 робочих днів