Головна сторінка / Надання публічних послуг

Надання публічних послуг

З 02.01.2018 р. прийом документів на виконання послуг, суб’єктом надання яких є виконком Інгулецької районної у місті  ради, буде здійснюватись через територіальний підрозділ Центру адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради «Віза» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Гірників, 19 (ІнГЗК), просп. Південний,1 (ПівдГЗК)

Прийом відвідувачів: щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 16.00, перерва з 12:30 до 13:00.

Завантажити зразки заяв (архів)

Перелік публічних послуг,

суб’єктами надання яких є виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради

 

Назва послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

Строк надання послуги

 1

Погодження зміни функціонального призначення об'єктів, що перебувають на контролі після приватизації

-заява визначеного зразка;

- копія договору купівлі - продажу об’єкта та додатковихугод (у разі наявності таких

3 робочі дні

Надання згоди на видалення зелених насаджень (обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень)

- заява визначеного зразка;

- схема земельної ділянки;

- копія документа, що підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку, яке виникло до 2013

року

15 робочих днів

Надання згоди на видалення зелених насаджень (видача ордера на видалення зелених насаджень, що підлягають видаленню)

-заява визначеного зразка власника або уповноваженої за

-дорученням особи;

- схема земельної ділянки з розміщенням зелених насаджень, що підлягають видаленню

30 робочих днів від дня подання суб’єктом звернення заяви

та документів.

У разі неможливості ухвалення рішення в такий строк, – на

першому засіданні виконкому районної у місті ради після

його закінчення

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок, видача дублікату довідки, унесення відповідних змін

- заява визначеного зразка;

- копія витягу з Державного земельного кадастру про наявність та цільове призначення земельної ділянки (за

наявності);

- копія документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку, якщо таке право було

зареєстровано до 01.01.2013 (з 01.01.2013

виконавець послуг, самостійно одержує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та

Реєстру прав власності на нерухоме майно).

Для внесення змін, видачі дублікату:

- заява на отримання послуги;

5 робочих днів

Постановка на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов

-заява визначеного зразка;

- копія документу, що посвідчує особу (копія паспорта,

свідоцтва про народження дитини);

- копія ідентифікаційного номеру (всіх членів сім'ї);

- копія свідоцтва про укладення шлюбу (за наявності);

- довідка з місця роботи заявника і всіх дорослих членів сім’ї про працевлаштування;

- копія документу, що підтверджує право власності на житло, якщо таке право виникло та було зареєстровано до

2003 року, та технічного паспорту на такий об’єкт або права користування житлом (договір піднайму жилого

приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договір найму жилого приміщення в

будинку житлово - будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить

громадянину на праві приватної власності);

- копії документів, що засвідчують наявність пільг на дату постановки на чергу (посвідчення УБД, ліквідатора аварії на ЧАЕС, багатодітної родини, пенсіонера МНС, довідка одинокої матері, довідка МСЕК (для інвалідів) - за

наявності.

Для внутрішньо переміщених осіб додатково подаються:

копію довідки внутрішньо переміщеної особи, встановленого законодавством зразку;

- копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни (у разі наявності).

30 календарних днів

Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконкомі районної в місті ради

- заява визначеного зразка;

3 робочих дні

Бронювання квартир державного житлового фонду та видача охоронних свідоцтв (броні)

- заява із зазначенням згоди на обробку персональних даних;

- копія документу, що посвідчує особу (паспортвідоцтво про народження дитини);

- копія трудового договору (при виїзді на роботу за трудовим договором) або клопотання відповідного підприємства, установи, організації;

- копія ордеру на житлове приміщення або копія охоронного свідоцтва (броні), раніше виданого на це приміщення (у разі подовження броні).

У разі виїзду члена сім’ї до місця роботи особи, що має право на бронювання жилого приміщення, з якою він

раніше разом не проживав, крім заяви, додатково подаються:

- копія документа, що стверджує сімейні відносини зособою, до якої він виїжджає

30 календарних днів

Оформлення та видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно житлового фонду в результаті приватизації

-заява підписана всіма повнолітніми членами сім`ї наймача із зазначенням згоди на обробку персональних даних;

-копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (паспорт, свідоцтво про народження дитини), які проживають разом з ним;

-копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

-копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);

-довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі;

-технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок (виготовляється юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, що має сертифікат на проведення робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна);

-копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку (або копія договору найму житла, виписка з особового рахунку);

-документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідки з попередніх місць проживання із зазначенням терміну проживання та участі у приватизації після 1992 року) (за необхідності);

-копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);

-заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім визначених документів, до заяви також додають:

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

-копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;

-форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.

 

30 календарних днів

Видача ордерів (подовження терміну дії) на квартири державного житлового фонду

- заява за визначено формо;

- копія документу, що посвідчує особу всіх членів сім'ї

(паспорт, свідоцтво про народження дитини);

- оригінал ордеру на житлове приміщення (у разі

подовження терміну дії ордера);

- документ, що підтверджує поважність причин недотримання терміну дії ордеру для реєстрації за місцем нового проживання (у разі подовження терміну дії ордера).

30 календарних днів

10 

Видача ордерів (подовження терміну дії) на службове житлове приміщення

-заява встановленого зразка;

- копія документу, що посвідчує особу всіх членів сім'ї

(паспорт, свідоцтво про народження дитини);

- рішення підприємства, організації, установи про надання службового житла;

- копія свідоцтва про укладення шлюбу (за наявності).

30 календарних днів

11 

Видача ордерів (подовження терміну дії) на житлову площу в гуртожитку

-заява встановленого зразка;

- копія документу, що посвідчує особу всіх членів сім'ї

(паспорт, свідоцтво про народження дитини);

- оригінал ордеру на житлову площу у гуртожитку (у разі

подовження терміну дії ордера);

- документ, що підтверджує поважність причин недотримання терміну дії ордеру для реєстрації за місцем нового проживання (у разі подовження терміну дії ордера).

30 календарних днів

12 

Видача ордерів (подовження терміну дії) при здійсненні обміну квартир державного житлового фонду

- заява звстановленого зразка;

- копія документу, що посвідчує особу всіх членів сім’ї

(паспорт, свідоцтво про народження дитини);

- письмова згода на обмін інших повнолітніх наймачів

житлового приміщення;

- копія ордера на квартиру;

- письмова згода осіб, що мешкають у суміжному

приміщені (при обміні неізольованого житла);

- письмова згода органу опіки та піклування (при обміні житлового приміщення, що перебуває в користуванні особи, над яким встановлено опіку, піклування).

30 календарних днів

13 

Унесення змін до квартирних облікових справ осіб, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов

- заява встановленого зразка;

- копії документів, що підтверджують зміни, які необхідно внести до облікової справи.

30 календарних днів

14 

Погодження унесення змін до договору найму житла

- заява встановленого зразка;

- копія документу, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво

про народження дитини) на всіх зареєстрованих громадян;

- копія свідоцтва про смерть основного квартиронаймача  разі потреби);

- копія документу, що підтверджує право користування житловим приміщенням (ордер, договір найму або виписка з

фінансового рахунку управителя, ОСББ, рішення суду тощо);

- інші копії документів , що підтверджують статус "члена

сім'ї наймача" (свідоцтво про народження, про укладання/розірвання шлюбу, рішення суду).

30 календарних днів

15 

Включення та виключення квартир з числа службових

заява встановленого зразка;

- клопотання підприємства, установи, організації;

- лист управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради щодо

включення/виключення до/з службового житлового фонду, погоджений заступником міського голови згідно з розподілом обов'язків.

30 календарних днів

16 

Визнання житлового будинку (квартири) і гуртожитків непридатними для проживання

-заява власника або організації, яка обслуговує житловий фонд;

- копія документа, який підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна, якщо таке право було

зареєстровано до 01.01.2003 (з 01.01.2003 виконавець послуг,

одержує самостійно інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

- висновок щодо техніко - економічних показників і технічного стану конструкції житлового будинку, приміщення (квартири). недоцільності проведення його капітального ремонту та можливості зміни планувальної схеми з метою зміни функціонального призначення,

розроблений організацією, яка має передбаченні законодавством України документи;

- копія технічного паспорта на житловий будинок, приміщення (квартиру), виданого підприємством, яке має

право здійснювати технічну інвентаризацію;

- довідка підприємства – управителя житловими будинками та прибудинковими територіями (ОСББ, ЖБК) про відсутність зареєстрованих та проживаючих громадян у приміщенні

15 робочих днів

17 

Установлення зручного для населення режиму роботи об'єктів сфери обслуговування незалежно від форм власності (за погодженням з власниками)

Заява визначеного зразка

 

 

30 календарних днів

18 

Завірення декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на відведених земельних ділянках)

- Заява визначеного зразка;

- повідомлення про зовнішній вигляд об’єкта з наявністю відповідної вивіски, інформування про його належність, режим роботи, зручності  для  маломобільних  груп  населення в прийнятний спосіб, у тому числі з використанням електронного формату, фотографії, тощо;

- заповнений бланк декларації про розміщення об’єкта бізнесу (2 примірники).

до 2 робочих днів

 

19 

Анулювання декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на відведених земельних ділянках)

- Заява визначеного зразка;

- оригінал декларації про розміщення об’єкта бізнесу (картка обліку)  (за наявності)

 

до 2 робочих днів

 

20 

Оформлення спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби

заява визначеного зразка;

копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

 копія паспорта громадянина України;

копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)

 

до 15 робочих днів

21 

Скасування встановлених подовжених чи цілодобових режимів роботи об'єктів бізнесу

- Заява подається в територіальні підрозділи Центру особисто, через представника (законного представ-ника), або надсилаються поштою (рекомендованим листом з описом вкладення), або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку

 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що посвідчує його особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

30 календарних днів

22 

Унесення змін, доповнень до декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на відведених земельних ділянках)

- Заява визначеного зразка;

- повідомлення про наявність підстав для внесення змін, доповнень

до 2 робочих днів

 

23 

Оформлення та видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно житлового фонду в результаті приватизації (виданого виконавчим комітетом районної в місті ради)

- заява власника або співвласників встановленого зразка;

- повідомлення в друкованих засобах масової інформації про недійсність раніше виданого свідоцтва;

- копії документів, що посвідчують особу всіх членів сім’ї (паспорт, свідоцтво про народження дитини);

- технічний паспорт на квартиру, жиле приміщення у гуртожитку (виготовляється юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, що має сертифікат на проведення робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна). 

 

30 календарних днів

24 

Переведення дачного чи садового будинку, що відповідає державним будівельним нормам, у житловий будинок

- заява встановленого зразка;

- копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок;

- письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

- звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам.

 

30 календарних днів

25 

Установлення опіки над майном дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування

- заява встановленого зразка;

- копія документа , що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини (з 14 років-копія паспорта дитини);

- копія рішення про влаштування дитини, завірена належним чином (якщо дитина з іншої адміністративно-територіальної одиниці);

-  копії документів, що підтверджують статус дитини;

- копії документів, які підтверджують право власності дитини на майно.

 

 

30 календарних днів

26 

Перевірка цільового витрачання аліментів

заява та пакет документів подаються в Центр особисто або через представника (законного представника), надсилаються поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках,передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що посвідчує його особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

 

30 календарних днів

27 

Вирішення спору між батьками щодо зміни прізвища малолітньої дитини

заява та пакет документів подаються в Центр особисто або через представника (законного представника), надсилаються поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках,передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що посвідчує його особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

 

30 календарних днів

28 

Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною

- заява встановленого зразка;

- копія документа , що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у разі наявності);

- довідка про сплату аліментів за останні 6 місяців;

- акт обстеження умов проживання заявника, який проживає в іншій адміністративно-територіальній одиниці.

 

30 календарних днів

29 

Визначення місця проживання малолітньої дитини в разі вирішення спору між батьками

- заява встановленого зразка;

- копія документа , що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у разі наявності);

- довідка з місця навчання дитини;

- довідка про сплату аліментів за останні 6 місяців (у разі наявності);

- акт обстеження умов проживання заявника, який проживає в іншій адміністративно-територіальній одиниці.

 

 

30 календарних днів

30 

Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини

-заява встановленого зразка;

- копія документа , що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини (за наявності-копія паспорта дитини);

- копія рішення про влаштування дитини, завірена належним чином (якщо дитина з іншої адміністративно-територіальної одиниці);

- копія рішення про надання статусу дитини, завірена належним чином (якщо дитина з іншої адміністративно-територіальної одиниці)

- документ, який є підставою для надання повної цивільної дієздатності (свідоцтво про народження дитини, трудовий договір).

 

30 календарних днів

31 

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Заява встановленого зразка;

- свідоцтво про народження дитини (копія з пред'явленням оригіналу);

- рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення  опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

- довідка з місця навчання дитини (у разі, якщо нав-чається) із зазначенням факту перебування/не- перебування на повному державному утриманні. Довідка не береться в разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території м. Кривого Рогу;

- довідки про місячні розміри аліментів, стипендії, державної допомоги (у разі її одержання поза межами м. Кривого Рогу), що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі наявності);

- медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому Міністерством охорони здоров'я України порядку;

до 10 днів

32 

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

-заява встановленого зразка (якщо усиновлювачами є  подружжя – одного  з них);

- свідоцтво про народження дитини (копія з пред'явленням оригіналу), видане державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення  змін  до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

- рішення суду про усиновлення дитини (копія з пред'явленням оригіналу);

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги;

до 10 днів

33 

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину, або місце їх проживання невідоме

- заява встановленого зразка;

- свідоцтво про народження дитини (копія з пред'явленням оригіналу);

- декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

- довідка з місця навчання дитини (у разі, якщо нав-чається) із зазначенням факту перебування/не- перебування на повному державному утриманні. Довідка не береться в разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території м. Кривого Рогу;

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги.

Додатково, залежно від підстав звернення за допомогою:

- рішення суду (виконавчого листа) (копія з пред'явленням оригіналу) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

- довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено

до 10 днів

34 

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Від фізичної особи, яка надає соціальні послуги:

- заява про згоду надавати соціальні послуги з

пред'явленням паспорта;

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що

стан здоров'я заявника дозволяє постійно надавати

соціальні послуги;

- заява про надання згоди на проведення перевірки даних

про доходи особи з використанням відомостей Державного

реєстру фізичних осіб – платників податків;

- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого

для отримання допомоги.

Додатково від законного представника дитини, яка

потребує надання соціальних послуг:

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням

оригіналу);

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про

необхідність постійного стороннього догляду та

нездатність дитини до самообслуговування.

Від фізичної особи, яка потребує надання соціальних

послуг, або її законного представника (у разі визнання цієїособи недієздатною):

- заява про необхідність надання соціальних послуг з

пред'явленням паспорта;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною

експертною комісією;

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про

необхідність постійного стороннього догляду та

нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб

з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена

безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду

медико-соціальною експертною комісією потребують

постійного стороннього догляду)

до 10 днів

35 

Призначення допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІVступеня, які отримали тяжкі травми, потребуюють трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

-заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

- довідка про реквізити банківського рахунку, відк-ритого для отримання допомоги;

- документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини (для усиновлювачів, або опікунів, або прийомних батьків чи батьків вихователів): копія рішення про усиновлення, або рішення про встановлення опіки, або про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров'я України

до 10 днів

36 

Надання інформації про перейменування/правопис назви вулиці (провулку)

- заява встановленого зразка

 

 

до 3 робочих днів

37 

Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)

-заява ініціативної групи визначеного зразка;

-   протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного органу

- список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції).

 

60 календарних днів

38 

Легалізація органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)

-заява встановленого зразка;

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем

проживання з рішеннями про обрання членів органу

самоорганізації населення та його персональний склад, про

затвердження Положення, про обрання уповноважених

представників для проведення реєстрації органу

самоорганізації населення;

- положення, затверджене зборами (конференцією) жителів

за місцем проживання, -у двох примірниках;

- персональний склад членів органу самоорганізації

населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року

народження, місця проживання;

- копія рішення районної в місті ради про надання дозволу на

створення органу самоорганізації населення, завірена

належним чином.

30 календарних днів

39 

Узгодження статутів (положень) громадських формувань з охорони громадського порядку в районі

-заява встановленого зразка;

- статут (положення) громадських формувань з охорони

громадського порядку в 2-х примірниках;

- протокол загальних зборів

30 календарних днів

40 

Видача довідки про роботу колишнім працівникам виконкому районної в місті ради

-заява встановленого зразка;

- копія трудової книжки з пред’явленням оригіналу;

- копія документа про зміну прізвища (у разі зміни прізвища)

з пред’явленням оригіналу

до 5 робочих днів

41 

Видача довідки про доходи колишнім працівникам виконкому районної в місті ради

-заява визначеного зразка;

-копія трудової книжки;

-копія свідоцтва про укладення шлюбу для

підтвердження факту зміни прізвища (у разі необхідності)

до 5 робочих днів