Головна / Оголошення / ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕМОНІТ КР»

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕМОНІТ КР»

 ПОВІДОМЛЕННЯ
 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕМОНІТ КР» (ТОВ «НПП «ЕМОНІТ КР»)

Код ЄДРПОУ 43207558

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Україна, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Електрозаводська,

буд. 1К, контактний номер телефону: +380681770035

місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика

Планована діяльність полягає у збільшенні планованих обсягів виготовлення невибухових компонентів (емульсійної матриці) для емульсійних вибухових речовин  за рахунок зміни режиму роботи та виходу на проектну потужність виробництва.

Планований обсяг виготовлення емульсійної матриці  становить 80 000 т/рік.

Технічна альтернатива 1.

Процес змішування компонентів для виготовлення емульсійної матриці здійснюється в проточно-динамічному міксері закритого типу.

Технічна альтернатива 2.

Процес змішування компонентів для виготовлення емульсійної матриці здійснюється в ємнісному  міксері наливного типу.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Впровадження планованої діяльності планується на орендованій  земельній ділянці за адресою: 50022, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, р-н Інгулецький,                      вул. Переяславська, буд. 46. Кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:05:059:0012. Площа 4,6930 га. Цільове призначення ділянки – для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Змін площі ділянки порівняно з раніше відведеним не передбачається.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, так як здійснення планованої діяльності передбачається на наявній земельній ділянці підприємства.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району, міста та області, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм, зайнятості місцевого населення, забезпечення якісною продукцією (емульсійною матрицею), яка будє використовуватися для ведення вибухових робіт на кар'єрах гірничодобувних підприємств.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

ТОВ «НПП «ЕМОНІТ КР» планує здійснювати виробництво невибухових компонентів (емульсійної матриці) для емульсійних вибухових речовин, які будуть використовуватися для ведення вибухових робіт на кар'єрах гірничодобувних підприємств.

Емульсійна матриця являє собою зворотню емульсію водних розчинів неорганічних нітратів у вуглеводному середовищі. Вона малочутлива до зовнішніх фізико-хімічних впливів і здатна детонувати лише при введенні сенсибілізаторів.

Максимальна проектна потужність виробництва становить 30 т емульсійної матриці на годину.

Планований обсяг виготовлення емульсійної матриці  становить 80 000 т/рік.

Режим роботи – 2 зміни по 12 годин 365 днів на рік.

Забезпечення електроенергією об’єкту буде здійснюватися від існуючих електромереж. Для безперебійної роботи підприємства передбачене встановлення дизельної електростанції (дизельгенератора) контейнерного типу.

Водопостачання централізоване згідно отриманих Технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання. Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюється у септик,  відведення стоків з пункту нагріву термомасла передбачається в мокрі колодязі.  Стоки з септику та мокрих колодязів планують передавати спеціалізованим підприємствам за договором для подальшого оброблення.

Відведення дощових і талих вод буде здійснюватися до очисної установки, після очищення стоки можуть  використовуватися для поливу території. Надлишки очищених поверхневих стоків передбачається передавати гірничо-видобувним підприємствам для використання в якості гідрозабійки під час вибухових робіт.

Для технологічних потреб та потреб опалення об’єктів на території комплексу
 передбачається встановлення пункту нагріву термомасла.

Опалення адміністративних приміщень передбачено від електроприладів.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності, встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства, діючих нормативних документів, стандартів, інструкцій та дотримання умов іншої документації дозвільного характеру:

щодо атмосферного повітря – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони об’єкта планованої діяльності. Дотримання «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173;

-щодо шумового навантаження - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних показників згідно  ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» тощо;

щодо ґрунту – дотримання законодавства щодо управління відходами, захист земель від забруднення відходами планованої діяльності, відсутність прямого інтенсивного впливу;

щодо водного середовища – дотримання водоохоронного законодавства;

- дотримуватись нормативів ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

       - дотримання вимог Земельного Кодексу України;

       - дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерна підготовка території не планується, оскільки планована діяльність буде реалізовуватися на існуючому майданчику підприємства.

 щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

повітряне середовище –допустимий вплив. Джерелами утворення забруднюючих речовин при експлуатації об’єкта будуть: технологічне обладнання підприємства, резервуарний парк, вузли перевантаження сипких компонентів, допоміжне обладнання. З урахуванням реалізації запланованих природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий.

водне середовище – водопостачання на господарсько-побутові та питні потреби передбачається централізоване згідно отриманих Технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання. Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюється у септик,  відведення стоків з пункту нагріву термомасла передбачається в мокрі колодязі.  Відведення дощових і талих вод буде здійснюватися до очисної установки. Скидання стічних вод у поверхневі водойми не передбачається. Очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий.

шумове забруднення джерелом шумового навантаження буде технологічне та вентиляційне устаткування, встановлене на підприємстві. Очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий.

рослинний та тваринний світ, природно-заповідний фонд – планована діяльності не матиме негативного впливу на біорізноманіття, оскільки діяльність передбачається на території існуючого підприємства на техногенно освоєній території.

клімат і мікроклімат – негативний вплив не передбачається. Підприємство не є об’єктом, якому притаманні значні виділення теплоти, вологи, парникових газів та викидів, що здатні вплинути на клімат в цілому і на мікроклімат прилеглої до об’єкту місцевості.

геологічне середовище, ґрунти – планована діяльність не спричинить за собою зміни сформованих в даній місцевості ландшафтів, геологічної та структурно-тектонічної будови; не приведе до виникнення карстових і селевих явищ, зсувів і, тим самим, не відбудеться змін стану і властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні. Погіршення фізико-механічних властивостей ґрунтів з урахуванням реалізації запланованих природоохоронних заходів в процесі експлуатації не відбудеться. Утворені відходи будуть передаватися суб’єктам управління відходами;

навколишнє соціальне середовище – носить позитивний аспект. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району, міста та області, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм, зайнятості місцевого населення, забезпечення якісною продукцією (емульсійною матрицею), яка буде використовуватися для ведення вибухових робіт на кар'єрах гірничодобувних підприємств;

навколишнє техногенне середовище – відсутній негативний вплив на житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації об’єкта.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1, за винятком збільшення джерел та обсягів викидів при роботі ємнісного  міксеру наливного типу за рахунок витискання та викиду в атмосферу повітря насиченого масляним парами при старті кожного циклу виготовлення продукції.

щодо територіальної альтернативи 1

Прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Діяльність об’єкту належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року:

           -  підпункт 6 пункту 2 статті 3 - хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік;

– підпункт 22 пункту 2 статті 3  – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 частини третьої ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

–  частина 2 підпункту 4  пункту 3 статті 3 – поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД проводиться у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 – VIII від 23.05.2017 року та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання Висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» Постанова КМУ №1026 від 13.12.2017 р. Запровадження програми моніторингу впливу планової діяльності під час експлуатації.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:  

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”),

що видаються

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України,

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Україна  

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна.

Відділ оцінки впливу на довкілля : OVD@mepr.gov.ua

тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)