Головна / Довідник споживача / Куточок споживача в магазині приватного підприємця

Куточок споживача в магазині приватного підприємця

При придбанні товарів на території України покупці мають право на отримання доступної, достовірної і своєчасної інформації про товар, його якість, асортимент, а також на отримання відомостей про продавця(ст. 4 Закони України від 12.05.91 р. № 1023 - XII "Про захист прав споживачів").

Крім того, усі підприємці, працюючі у сфері роздрібної торгівлі, зобов'язані дотримуватися Порядку здійснення торгової діяльності і правила торгового обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833. Пунктом 10 Близько № 833 передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані на видному і доступному місці облаштувати куточок покупця.

Куточок покупця(Куточок споживача) є естетично оформленим стендом з набором необхідній покупцеві інформації і документів. До розміру, кольору, дизайну куточка особливі вимоги не пред'являються.

Не має істотного значення, як назвати куточок - покупці або споживача. Суть від цього не зміниться, а в законодавстві він згадується і так, і так.

Згідно п. 10 Близько № 833 в куточку покупця розміщуються:

- інформація про найменування власника;

- книга відгуків і пропозицій(далі - Книга ОП);

- адреси і номери телефонів органів захисту прав споживачів(міського і обласного значення);

- торговий патент і ліцензії згідно зі встановленими законодавчими вимогами.

Як бачимо, не обов'язково розміщувати в куточку покупця документ про реєстрацію в якості фізичної особи - підприємця або про реєстрацію платником єдиного податку. Підприємцеві досить вказати інформацію про найменування(т. е. фізична особа - підприємець і Ф.И.О. згідно з реєстраційними документами).

Згідно ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил торгівлі до підприємців застосовується адмінштраф в розмірі від 17 до 170 грн Необустройство куточка покупця є саме таким порушенням.

Зверніть увагу, що усі документи в куточку покупця мають бути актуальними, т. е. з урахуванням законодавчих змін. На практиці застарілі документи в куточку покупця - також привід для штрафу.

Якщо підприємець застосовує загальну систему оподаткування і торгує товарами, що вимагають наявності торгового патенту, в куточок покупця має бути поміщений торговий патент. НКУ передбачено, що торгові патенти повинні розміщуватися на фронтальній вітрині магазину, а при її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій. У куточку дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів, а оригінал патенту зберігати в торговій точці у відповідальної особи.

Щоб виконати усі вимоги НКУ, куточок покупця з копією патенту повинен розташовуватися на фронтальній вітрині(при її відсутності - біля касового апарату). Одночасно копія торгового патенту задовольнить вимогу про розміщення в куточку покупця інформації про найменування суб'єкта господарювання - продавця.

Платники єдиного податку від придбання торгових патентів звільнені, тому і в куточку покупця розміщувати їх не зобов'язані. Отже, куточок покупця единщика не прив'язаний до фронтальної вітрини і може розміщуватися у будь-якому видному і доступному місці.

Деякі підприємці в куточку покупця розміщують ксерокопію свідоцтва платника єдиного податку або витягання з реєстру платників єдиного податку. Такий документ виконує роль "інформації про найменування" і одночасно відповідає на питання: чому в магазині немає касового апарату і платіжного терміналу? Адже единщики мають право працювати без таких.

Якщо підприємець(незалежно від системи оподаткування) торгує товарами, що вимагають наявності ліцензії, він зобов'язаний розмістити їх в куточку покупця.

Ліцензуванню, зокрема, підлягає торгівля:

алкогольними напоями;

тютюновими виробами;

лікарськими засобами;

спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;

зброєю.

Особливих вимог до розміщення ліцензій законодавство не містить. Вважаємо, що по аналогії з торговим патентом в куточку покупця досить помістити копію ліцензії, штрафних санкцій за розміщення в куточку покупця копії ліцензії замість оригіналу немає.

З 1 січня 2014 року не треба розміщувати в куточку покупця копію свідоцтва платника ПДВ або витягання з реєстру платників ПДВ.

Незалежно від того, чим торгує підприємець, в куточку покупця в обов'язковому порядку повинна знаходитися Книга ОП. Форма Книги ОП приведена в додатку № 1 до Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі і в закладах ресторанного господарства, затвердженою наказом МВЭСторга України від 24.06.96 р. № 349.

Інструкцією також передбачено, що Книга ОП розміщується на видному і доступному місці в куточку покупця. А в підприємствах роздрібної торгівлі, що мають відділи, Книга ОП ведеться в кожному відділі. Чи потрібний для кожної Книги ОП свій куточок покупця в кожному відділі, Інструкція не роз'яснює. Вважаємо, що якщо відділи не ізольовані один від одного, то куточок може бути один(у місці, де проходить увесь потік покупців).

Згідно п. 10 Близько № 833 на вимогу споживача(покупця) відповідальний працівник суб'єкта господарювання повинен надати йому цей Порядок, Закон № 1023, санітарні норми, ветеринарні документи і правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації магазину.

Порядок № 833 не встановлює обов'язок розміщувати ці документи в куточку покупця, їх необхідно пред'являти тільки на вимогу покупця. Проте, вивчивши деякі інші правила роздрібної торгівлі, приходимо до іншого висновку.