Інформаційні матеріали

Посилання:
 
 
Бланки заяв:
 
 
 
Стаття 10 закону про ДРВ. Відносини виборців з Реєстром

1. Кожен виборець має право: 


1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру; 
2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру; 
3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього; 
4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;
5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб; 
6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії чи бездіяльність органів Реєстру; 
7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

2. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках.

3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.