Головна сторінка / Керівництво району / Жеребило Сергій Васильович

Жеребило Сергій Васильович

Жеребило Сергій Васильович
голова Інгулецької районної у місті ради

1. В своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента України, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому.

2. На основі колегіальності організовує роботу виконкому, веде засідання, підписує рішення, координує роботу заступників, керуючого справами та членів виконкому, керівників відділів.

3. Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з податковою інспекцією, казначейством, статистичним управлінням.  

4. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради з питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

5. Забезпечує підготовку сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень до виконавців, організовує контроль за їх виконанням. 

6. Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження районної у місті ради пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання, положень про управління, відділи та інші виконавчі органи. 

7. Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання складу постійних комісій ради. 

8. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій. 

9. Організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень. 

10. Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

11. Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

12. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради. 

13. Є головним розпорядником коштів районного бюджету по загальному і спеціальному фондам, спрямовує і контролює роботу фінансового відділу, відділу бухгалтерського обліку.

14. Підписує рішення ради, виконкому, протоколи пленарних засідань ради, виконкому.

15. Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.

16. Забезпечує роботу ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

17. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

18. Підписує позовні заяви, позивачем в яких є районна рада у місті рада  та її виконавчий комітет.

19. Вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідні заходи відповідно до закону щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Є керівником районної ланки Криворізької міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

20. Звітує перед радою про запити на публічну інформацію, регуляторну та  свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

21. Вирішує інші питання, доручені йому радою.

22. В межах своїх повноважень видає розпорядження. 

23. Очолює комісії:

- по контролю за соціально-економічним та правовим захистом працюючих мешканців району;

- з питань захисту прав дитини;

- штаб з організації роботи щодо підтримки сімей з території південних і східних областей України;

- комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.