Головна сторінка / Довідник споживача / Вимоги до звернень з питань захисту прав споживачів

Вимоги до звернень з питань захисту прав споживачів

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг, які придбавають, замовляють, використовують продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, та суб'єктами господарювання (виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності), встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Увага! Закон України «Про захист прав споживачів» (надалі – Закону) не передбачає захист прав споживачів у разі придбання продукції (товарів, робіт, послуг) у невідомих осіб. Мова йде про осередки несанкціонованої торгівлі, тобто «стихійної» торгівлі, де купівля продуктів харчування (м’яса, птиці, риби, молока тощо) пов’язана з підвищеним ризиком для здоров’я і життя споживача.

Громадяни мають право звернутися до відділу з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому у письмовій або усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами, у тому числі щодо отримання роз’яснень законодавства з питань захисту прав споживачів, які відносяться до компетенції відділу.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у зверненні обов’язково має бути зазначене прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, його контактні телефони.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником  із зазначенням дати.

Обов'зково до заяви необхідно додати:

  • копію розрахункового документу (чек, квитанцію, договір), який засвідчує факт придбання товару, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу, найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження (підстава ст. 8 Закону);
  • копію заяви до суб'єкта господарювання з вимогами щодо усунення недоліку в товарі, його заміни або повернення коштів та відповідь від нього (підстава Закон України «Про звернення громадян», п.30 наказу Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104).

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відділу або його заступник встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.