Головна / Довідник споживача / Поради споживачу під час відвідування закладів ресторанного господарства, особливо під час святкування «Випускних вечорів»

Поради споживачу під час відвідування закладів ресторанного господарства, особливо під час святкування «Випускних вечорів»

Ресторанне господарство виконує три функції: виробництво кулінарної продукції, її реалізацію та організацію споживання.

             Відносини між відвідувачами-споживачами та підприємствами ресторанного господарства регулюються, в першу чергу, діючими Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства та Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення.

              Для оцінки якості послуг у закладах ресторанного господарства використовуються, як правило, такі показники:

  1. Показник, що характеризує якість праці обслуговуючого персоналу, який передбачає: технологічність процесу обслуговування; етику; зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу; рівень професіональної підготовки персоналу.
  2. Показник, що характеризує якість продукції: відповідність асортименту продукції типу і класу закладу ресторанного господарства; якість оформлення страв під час їх подання.
  3. Показник, що характеризує рівень гостинності закладу: музичне обслуговування; умови відпочинку; інтер’єр зали; обладнання, столовий посуд, набори, столова білизна (стильова єдність), мікроклімат (шум, освітлення, температура, вібрація, вологість повітря); екологічність та безпека запропонованих послуг;
  4. Показник, що характеризує естетичність: виразність дизайну; відповідність торговельних приміщень естетичним вимогам, стилю; оригінальність та гармонійність в оформленні торговельних приміщень.
  5. Показник, що характеризує якість матеріальної бази підприємства: відповідність торговельних приміщень санітарно-гігієнічним вимогам; санітарний стан приміщень, столового посуду, наборів та білизни.
  6. Показник, що характеризує особливості працівника, його гігієна та психофізіологія.

Згідно з правилами на фасаді приміщення має бути вивіска із зазначенням типу і назви підприємства або уповноваженого ним органу. Біля входу на видному місці розміщується інформація про режим роботи, його повинні дотримуватися підприємства всіх форм власності.

Зал для обслуговування повинен мати естетично оформлений інтер’єр, меблі, посуд, столові прибори та інший необхідний інвентар відповідно до типу підприємства.

Суб’єкти господарювання повинні забезпечити: наявність на видному та доступному для відвідувачів місці “куточка покупця”, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків і пропозицій, адреси і телефони органів, що забезпечують захист споживачів, розміщення торгового патенту, ліцензії.

Перед початком обслуговування споживачу необхідно ознайомитися з меню, прейскурантом алкогольних напоїв, які повинні бути вивішені на видному місці в торговельному залі або надані офіціантом. Меню та прейскурант закладу ресторанного господарства є його візитною карткою, одним із важелів реклами, які слугують гарантом того, що відвідувач отримає перелік асортиментних блюд та напоїв у повному обсязі.

У меню зазначається назва продукції, вихід і вартість однієї порції, а в прейскуранті - назва напою, вміст пляшки, ціна за неї, за 50 та 100 мілілітрів. Це дасть змогу отримати інформацію про ціни, вагу страв, виробів та запобігти прямому обрахункові. Крім того, необхідно звертати увагу на те, щоб меню і прейскурант алкогольних напоїв були підписані ке­рівником виробництва та бухгалтером (калькулятором) підприємства.

Підприємство зобов'язане забезпечити наявність страв, напоїв, виробів, зазначених у меню, прейскуранті, асортиментному переліку протягом усього робочого дня або періоду, визначеного для їх реалізації (сніданок, обід, вечеря).

Споживач має право на вільний вибір страв, напоїв за своїм бажанням, йому ніхто не може встановлю­вати мінімум вартості замовлення, примушувати придбати якусь продукцію обов’язкового асортименту.

У разі сумнівів щодо відпуску страв, напоїв, кулінарних та борошняних виробів повною мірою, вагою та підозрілої якості, без необхідних компонентів (у стравах), а також щодо правильності цін споживач має право вимагати від працівників закладу ресторанного господарства проведення контрольного перемірювання, переважування придбаної продукції та надання необхідних документів щодо якості, цін тощо.

Якщо ви придбали недоброякісну страву, напої або іншу продукцію ресторанного господарства, вимагайте безкоштовного усунення виявлених не­доліків, зменшення розміру оплати за продукцію, без додаткової оплати - заміни на доброякісну, таку, що відповідає технологічним вимогам, повно­го відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням продукції низької якості.

У випадках, коли продукція може завдати шкоди життю або здоров'ю споживача,  суб'єкт господарювання зобов'язаний негайно припинити її реалізацію і виробництво до усунення причин шкоди. Якщо причини, які призвели до шкоди, неможливо усунути, господарюючий суб'єкт зобов’язаний зняти таку продукцію з виробництва та реалізації, відкликати від споживачів. Крім цього, він відшкодовує у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов'язані з відкликанням продукції.

Якщо в підприємстві запроваджено самообслуговування, споживачі мають право самостійно відібрати страви, вироби, напої з лінії роздачі або «шведсь­кого» столу (в залі). При обслуговуванні офіціантами всі види послуг надаються на замовлення споживачів через них.

Слідкуйте за тим, щоб після подачі страв, напоїв, надання послуги вам видали касовий чек, офіціантський рахунок або інший письмовий доку­мент, що засвідчує факт купівлі продукції або надання послуги. В підприємствах самообслуговування і магазинах (відділах) кулінарії касовий чек видається споживачеві після оплати вартості продукції готівкою.

В підприємствах з обслуговуванням офіціантами оплата вартості продукції здійснюється споживачем безпосередньо офіціанту відповідно до рахунку, що виписується на бланках рахунків, на яких передбачені графи для зазна­чення назв страв, кількості порцій, ціни за порцію, підсумкова сума. Крім цього, за місцем розрахунку покупець забезпечується можливістю розрахуватися платіжною карткою. Наявність платіжного терміналу у закладах ресторанного господарства обов’язкова умова. У разі, якщо покупцю буде відмовлено в оплаті платіжною карткою він має право поскаржитись до держспоживінспекції у Дніпропетровській області, внаслідок чого суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно п.12 ст.23 Закону України «Про захист прав споживачів» (розмір штрафу складає 8500 грн).

Під час обслуговування за бажан­ням споживачів готова кулінарна продукція та покупні товари, крім алко­гольних напоїв, можуть бути відпущені на винос у відповідній упаковці.

При прийманні попереднього замовлення на обслуговування урочис­тих подій (весіль, ювілеїв, тощо) суб'єкт господарювання зобов'язаний гарантувати виконання замовлення в узгоджені строки. Якщо ж він не може виконати за­мовлення з об'єктивних причин, то зобов'язаний запропонувати інший спосіб його виконання, повідомивши про це замовника за 5—7 днів.

Підприємство зобов'язане забез­печити збереження речей відвідувача (споживача) у гардеробі. За їх пропа­жу суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно з чинним законо­давством.

Пам'ятайте, що претензії, побажання щодо рівня торговельного обслугову­вання в підприємстві, якості придбаних страв, виробів Ви можете висловити в “Книзі відгуків і пропозицій”, яка повинна бути на видному місці й подаватися покуп­цю (відвідувачу) на першу його вимогу, причому без пред'явлення будь-яких особистих документів або пояснення причин, що викликали необхідність написання скарги, пропозиції, відгуку, зауваження.

          У закладах ресторанного господарства,  де  куріння  заборонено,  має  бути розміщена наочна інформація,  яка складається із графічного  знака про   заборону   куріння   та   тексту   такого  змісту:  "Куріння заборонено!".

          Нагадуємо, що ст. 15³ Закону № 481 забороняє продавати пиво (крім безалкогольного) особам, які не досягли 18 років. Така ж заборона діє і на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, столових вин та тютюнових виробів. Вимоги даної статті визначають, що продавець таких товарів зобов’язаний отримати від покупця паспорт, «якщо у продавця виникли сумніви стосовно віку покупця». За порушення ст. 15³ Закону № 481 органами податкової служби застосовується штраф у розмірі 6800 грн (ст.17 Закону № 481). За продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, до суб'єкта господарювання, крім штрафу, може бути застосовано анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю такими товарами.

          Під час святкування «Випускних вечорів» у закладах ресторанного господарства нагадуємо батькам про батьківські обов’язки щодо піклування про здоров'я  своїх дітей в частині недопущення вжиття дитиною алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за ухилення від батьківських обов’язків, за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, за розпивання алкоголю та куріння у громадських місцях.