Головна сторінка / Керівництво району / Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна
керуючий справами виконкому Інгулецької районної у місті ради

1. В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2. Забезпечує:

- якісне, своєчасне виконання завдань з  питань,що належать до  компетенції та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади;

- організацію діловодства, господарське, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому;

- методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу,спрямовує  роботу з цього питання у комунальних установах району;

- розроблення зведеної номенклатури справ,формування архіву;

- виконання копіювально-розмножувальних робіт, роботу з листами, петиціями , заявами та скаргами громадян,запитами на публічну інформацію;

- аналіз та контроль за станом матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів  виконавчого органу,організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані споруд та інженерних систем, в яких розташовані структурні підрозділи;

- проведення протокольних заходів за напрямами діяльності органу;

- у межах наданих повноважень - керівництво персоналом (визначає функції, планує підвищення кваліфікації, організовує навчання,формування кадрового резерву, стажування);

- дотримання вимог діючого законодавства в діяльності виконавчих органів ради, відповідальність за відповідність законодавству рішень виконкому районної у місті ради, розпоряджень голови районної у місті ради:

- організаційну роботу виконкому у проведенні виборів і референдумів;

- планування роботи виконкому та контроль за плануванням у структурних підрозділах виконкому;

- організацію виконання у виконкомі районної у місті ради вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;

- координацію роботи з документами, що містять службову інформацію, у виконкомі районної у місті ради; підготовку розпорядчих документів щодо порядку ведення, зберігання, 

- використання й знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;

- підтримання в актуальному стані Державного реєстру виборців;

3. Сприяє діяльності товариства Червоного Хреста, Пенсійного фонду України, підтримання в актуальному стані Державного реєстру виборців.

4. Координує діяльність територіальних центрів району.

5. Бере участь у розробленні штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників.

6. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до  компетенції.

7. Організовує кадрову роботу у виконавчих органах ради відповідно до нормативно-правових актів про службу в органах місцевого самоврядування, облік і навчання кадрів у виконкомі, його відділах.

8. Спрямовує і контролює роботу відділів: організаційного, загального, ведення Державного реєстру виборців,  з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, службу відповідальних чергових, управління праці та соціального захисту населення.

9. Координує роботу з питань розроблення та впровадження системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради, є головним уповноваженим з питань системи управління якістю.

10. Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

11. Спрямовує і контролює роботу в районі щодо наповнення та підтримання в актуальному стані базу даних Криворізького ресурсного центру та сайту виконкому районної у місті ради.

12. Очолює:

 - експертну комісію по прийому документів Національного архівного фонду, справ з особового складу та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до національного архівного фонду виконкому Інгулецької районної у місті ради;

 - комісію сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

 - комісія по визначенню матеріального заохочення голів органів самоорганізації населення;

 - комісію з питань оцінювання вартості,вирішення питань щодо можливості використання,місця та строку зберігання подарунків, отриманих уповноваженими особами виконкому Інгулецької районної у місті ради під час проведення  офіційних заходів;

 - комісію з питань соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам району; 

 - комісію з питань поновлення прав реабілітованих; 

 - комісію по сприянню в визначенні статусу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 - комісію з питань встановлення статусу учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус учасників війни, гарантії їх соціального захисту "; 

 - опікунську раду; 

 - комісію з розгляду питань про звільнення мешканців Інгулецького району від оплати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами;

  -  комісію по вирішенню питань, пов’язаних з наданням населенню субсидій, пільг та державних соціальних допомог,

  - робочу групу з перевірки фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб;

  -комісія з питань призначення (відновлення) соціальних  виплат внутрішньо переміщенним особам;

  - робочу групу з питань попереднього розгляду особових справ громадян-мешканців району щодо доцільності поселення їх на постійне місце проживання в будинок-інтернат.

13. Сприяє діяльності релігійних організацій, зареєстрованих на території району, органів РАГС та нотаріату.

14. Від імені органу опіки готує подання щодо призначення опікунів над недієздатними особами за запитом суду.

15. Здійснює зв’язок з політичними партіями і рухами, об’єднаннями громадян.

16. Забезпечує гласність роботи виконкому районної у місті ради, висвітлення важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки.

17. Запроваджує державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності.

18. Розглядає  Повідомлення про проведення зборів, місцевих ініціатив в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста Кривого Рогу, реєструє його у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів.

19. Відповідає за організаційне забезпечення надання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг мешканцям району.

20.За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.