Головна сторінка / Керівництво району / Омельчук Альона Юріївна

Омельчук Альона Юріївна

Омельчук Альона Юріївна
заступник голови Інгулецької районної у місті ради

1. В своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності, регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2. У разі відсутності голови районної у місті ради здійснює повноваження голови ради.

3. Організовує підготовку матеріалів на сесію районної у місті ради. Надає пропозиції щодо організаційно-технічного забезпечення пленарних засідань ради.

4. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

5. За дорученням голови районної у місті ради координує діяльність постійних комісій районної у місті ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

6. Забезпечує депутатів необхідною інформацією про роботу виконкому, його відділів, вживає заходи щодо реалізації  зауважень, внесених депутатами на сесіях, семінарах тощо.

7. Забезпечує гласність роботи районної у місті ради, організовує обговорення громадянами важливих для мешканців району питань, вивчення громадської думки, ознайомлення депутатів та громадян з проектами рішень районної у місті ради, оприлюднення рішень районної у місті ради.

8. Очолює:

- комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- спостережну комісію;

- атестаційну комісію;

- комісією з припинення незаконних операцій з металобрухтом (питань діяльності оперативних мобільних груп);

- комісію з питань забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії;

- адміністративну комісію.

9. Організовує навчання депутатів.  

10. Спрямовує і контролює роботу відділів: економіки та промисловості, реєстрації місця проживання громадян;  організаційного відділу – з  питань, пов’язаних з діяльністю ради. В межах наданих повноважень координує питання екології, енергозбереження, розвиток промислового туризму на території району та залучення інвестицій.

11. Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

12. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до  компетенції.

13. Здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників.

14. За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.