Головна / Оголошення / Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (Криворізький регіон) інформує щодо податкового законодавства

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (Криворізький регіон) інформує щодо податкового законодавства

Невикористання РРО або ПРРО призводить до застосування значних штрафних санкцій

Контроль за видачею суб’єктами господарювання відповідних розрахункових документів при проведенні розрахункових операцій є важливим напрямком роботи податкової служби.

У зв’язку з цим, Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) проводить розширену роз’яснювальну роботу щодо необхідності використання суб’єктами господарювання при проведенні розрахункових операцій належним чином зареєстрованих РРО та/або ПРРО.

Але на практиці зустрічаються суб’єкти господарювання, які продовжують вчиняти порушення законодавства та намагаються приховати реальні обсяги продажу товарів.

Так, працівниками відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС при проведені фактичної перевірки діяльності ФОПа, який здійснює реалізацію годинників в магазині, встановлено факти продажу товарів без використання належним чином зареєстрованого РРО/ПРРО, а також відсутність первинних документів на реалізуємий товар та неведення обліку ТМЦ у встановленому порядку.

За результатами фактичної перевірки зафіксовано порушень на загальну суму 584 тис. гривень.

Враховуючи викладене, з метою попередження настання негативних наслідків у майбутньому, ГУ ДПС наголошує на необхідності неухильного дотримання вимог чинного законодавства України.

Деклараційна кампанія 2024: діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що триває кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2023 році.

З 01.01.2024 діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873.

Слід зазначити, що нова форма податкової декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) при визначенні мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ) фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Водночас звертаємо увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, значних змін набув порядок розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до п. 166.3 ст. 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), крім витрат зазначених у п.п. 166.3.10 п. 166.3.10 ст. 166 розділу IV Кодексу (додаток Ф3 до декларації).

Який термін подання декларації про майновий стан і доходи самозайнятими особами, які працюють як наймані особи, та мають право на податкову знижку?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що згідно з п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування подають річну Декларацію у строк, визначений п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (п. 177.11 ст. 177 ПКУ).

Відповідно до п. 178.4 ст. 178 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають Декларацію за результатами звітного року відповідно до розд. IV ПКУ у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

Відповідно до п. 3 розд. ІІ «Порядок оформлення декларації» Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 із змінами та доповненнями, у Декларації та додатках зазначаються усі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у Декларації та/або додатках.

Таким чином, фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування або фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, які працюють як наймані особи, та мають право на податкову знижку, Декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним.

При цьому, у Декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності/провадження незалежної професійної діяльності відображаються також інші доходи та сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно з ст. 166 ПКУ.

Критерії перебування на другій групі єдиного податку для ФОПів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що Податковим кодексом України (далі – ПКУ) встановлені критерії перебування ФОПів на другій групі єдиного податку, а саме:

Граничний обсяг доходу – 834 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП), встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Кількість найманих працівників – не більше 10 осіб.

Види діяльності:

виробництво та продаж товарів;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

надання послуг лише населенню та платникам єдиного податку (ФОПам та юридичнимм особам – платникам єдиного податку). Обмеження видів економічної діяльності встановлені п. 291.5 ст. 295 ПКУ.

Звітний (податковий) період дорівнює календарному року (абзац 1 п. 294.1 ст. 294 ПКУ).

Ставка єдиного податку не більше 20 % розміру МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

Сплата єдиного податку здійснюється не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця або авансовий внесок за весь звітний період;

Звітність, яку подають платники єдиного податку другої групи:

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – Декларація);

Додаток 1 до Декларації «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»:

 - подається та заповнюються ФОПами – платниками єдиного податку другої групи, відповідно до п. 296.2 ст. 296 ПКУ та які, є платниками єдиного внеску відповідно до п. 4 частини 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

- не подається та не заповнюється зазначеними платниками, за умови дотримання ними вимог, визначених частинами 4 та 6 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску. Такі особи можуть подавати Додаток 1 виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Додаток 2 до Декларації «Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік» – подається платниками єдиного податку другої групи – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь (п. 297 прим.1.1 ст 297 прим.1 ПКУ).

Довідково: Декларація і додатки затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244), із змінами.

Звітність подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

До уваги платників ПДВ!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників ПДВ, що з 08 липня 2023 року діє механізм адміністративного оскарження рішень комісій регіонального рівня щодо неврахування таблиць даних та відповідності платника податку критеріям ризиковості.

Так, платник ПДВ має подати скаргу протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги приймає рішення про задоволення скарги та скасовує рішення комісії регіонального рівня або залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.

Наразі вищезазначений механізм адміністративного оскарження набирає все більшої популярності, оскільки дозволяє уникнути тривалих судових спорів.

Також є низка особливостей використання механізмів оскарження рішень комісій регіонального рівня. Зокрема, при процедурі оскарження рішення комісії регіонального рівня щодо відповідності платника критеріям ризиковості, в разі прийняття рішення про відмову у задоволенні скарги комісією центрального рівня, наступним кроком для платника може бути лише звернення до суду (бо іншого шляху для виключення з ризикових не передбачено). Тобто з точки зору ефективності захисту інтересів бізнесу з питань ризиковості важливо максимально використати процедури на регіональному рівні і тільки після їх вичерпання рішення про ризиковість слід оскаржувати до комісії центрального рівня.

Щодо таблиць даних таких особливостей немає, адже навіть якщо комісія центрального рівня відмовила у задоволенні скарги, платник податків може повторно подати таблицю даних на розгляд комісії регіонального рівня з поясненням та детальним описом господарської діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність. Таким чином, підприємства можуть використовувати адміністративне оскарження рішень про відмову у врахуванні таблиці даних без побоювання загрузнути в судових процесах.

У будь-якому випадку, отримавши відмову у задоволенні своїх вимог, платнику вкрай важливо встановити повний перелік підстав для прийняття такого рішення контролюючим органом, аби обрати найбільш ефективні шляхи захисту своїх прав або ж відкоригувати помилки у своїй діяльності. Для цього радимо:

1) уважно вивчати рішення комісій контролюючих органів та усувати причини, які стали підставою їх прийняття. На вебпорталі ДПС ознайомлюватись з інформаційними роз’ясненнями щодо правильності заповнення таблиць даних платника податку, рекомендаціями до оформлення пояснення та підтверджуючих документів, дій платника ПДВ у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних тощо https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya;

2) здійснювати комунікацію з контролюючими органами у разі виникнення сумнівів у підставах прийняття ними рішень, надсилати запити безпосередньо до територіальних органів ДПС (в основному питання виникають на регіональному рівні) для отримання вичерпної відповіді про підстави та причини прийняття таких рішень;

3) для оперативної комунікації звертатись на  комунікаційні платформи (для інститутів громадянського суспільства та бізнес-асоціацій) та отримувати розʼяснення за телефонами гарячих ліній.

Платник має право пройти звірку даних у разі незгоди з визначеним контролюючим органом МПЗ

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Згідно з п.п. 170.14.6 п. 170.14 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі незгоди платника податку на доходи фізичних осіб (податок) з визначеним контролюючим органом загальним мінімальним податковим зобов'язанням та/або розрахованою у відповідному податковому повідомленні-рішенні сумою річного податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб такий платник податку має право у порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних, використаних для розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, з наданням підтвердних документів, зокрема щодо:

- земельних ділянок, що знаходяться у платника податку у власності та/або постійному користуванні або в оренді (суборенді, емфітевзисі), їх нормативної грошової оцінки та площі;

- суми доходу, отриманого від реалізації власної сільськогосподарської продукції;

- суми сплачених податків, зборів, платежів.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельні ділянки або договорів про передачу в оренду, емфітевзис або інше користування земельних ділянок, укладених та зареєстрованих відповідно до законодавства, відомості про які відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, обчислення мінімального податкового зобов'язання здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації від відповідних органів про власність/користування або перехід права власності/користування на такі земельні ділянки.

Якщо за результатами звірки виявлено розбіжності між даними контролюючого органу та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, контролюючий орган протягом 10 днів, наступних за днем завершення звірки, зобов'язаний скасувати (відкликати) таке податкове повідомлення-рішення та у разі потреби надіслати (вручити) платнику податку нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку, складене з урахуванням результатів проведеної звірки.

Трудовий договір допомагає і роботодавцям, і працівникам краще розуміти свої права і обов'язки

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що трудовий договір – це надважливий документ у роботі. Трудовий договір допомагає і роботодавцям, і працівникам краще розуміти свої права і обов'язки.

Трудовий договір – це документ, який регулює відносини між працівником і роботодавцем. Він визначає права і обов’язки обох сторін, умови праці, заробітну плату, термін дії, порядок зміни і розірвання.

Трудовий договір може бути укладений у письмовій формі і підписаний обома сторонами або оформлений шляхом видання наказу про прийняття працівника на роботу. Трудовий договір може бути строковим або безстроковим, з повним або неповним робочим часом, основним або за сумісництвом залежно від характеру роботи і бажання сторін.

Закликаємо і роботодавців, і найманих працівників працювати відповідно до вимог трудового законодавства!

Внутрішньо переміщені особи у разі зміни облікових даних подають до контролюючого органу заяву за ф. № 5 ДР (№ 5ДРП)

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує.

Відповідно до п. 70.7 ст. 70 Податкового кодексу України та п. 1 розд. IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 із змінами (далі – Положення № 822), фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою № 5ДР (додаток 12 до Положення № 822) або заяви за формою № 5ДРП (додаток 13 до Положення № 822) відповідно та документа, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається). Такі зміни стосуються також зміни місця проживання.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 1706) факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків, передбачених ст. 12 Закону № 1706.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у ст. 1 Закону № 1706 (ч. 1 ст. 5 Закону № 1706).

Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 із змінами (далі – Порядок № 509), регулює механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У довідці відображаються відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи.

Для заповнення заяви за ф. № 5ДР або заяви за ф. № 5ДРП використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів: витяг з реєстру територіальної громади; паспорт громадянина України, виготовлений у формі книжечки; тимчасове посвідчення громадянина України.

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку № 509.

У разі якщо фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи відрізняється від задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування), така особа в Заяві за ф. № 5ДР/Заяві за ф. № 5ДРП зазначає адресу фактичного місця проживання/перебування відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (додаток 2 до Порядку № 509).

Отже, фізичні особи – платники податків, які переселилися з тимчасово окупованої території, а також внутрішньо переміщені особи, мають визначити свою податкову адресу та у зв’язку із змінами даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подати заяву до контролюючого органу за ф. № 5ДР або за ф. № 5ДРП, пред’являючи при цьому документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання, та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Особливості подання до контролюючого органу декларації акцизного податку суб’єктом господарювання

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу на особливості подання декларації акцизного податку суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібний продаж підакцизних товарів (алкогольні напої) в декількох пунктах продажу (в т.ч. розташованих в населених пунктах, підпорядкованих різним органам самоврядування), що обслуговуються в одному або декількох контролюючих органах.

Підпунктом 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів (крім тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах).

Відповідно до п. 49.1 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Згідно з п.п. 212.3.1 прим. 1 п. 212.3 ст. 212 ПКУ особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Відповідно до абзацу першого п. 2 розд. І Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 14), особи, визначені  ст. 212 ПКУ як платники акцизного податку складають та подають декларацію акцизного податку (далі – Декларація).

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку № 14 Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, має перебувати на обліку та подавати Декларацію до контролюючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.

Відповідно до пп. 222.2.3 п. 222.3 ст. 222 ПКУ суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів на бюджетний рахунок територіальної громади, відкритий в Державній казначейській службі України для сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Отже, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу, які розташовані на території підпорядкованій одному органу  місцевого самоврядування (один Код території) складає та подає Декларацію та заповнює один Додаток 6 до Декларації відповідно до цього Коду території.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має декілька пунктів продажу товарів, які розташовані на територіях підпорядкованих різним органам самоврядування (різні Коди територій), які обслуговуються різними контролюючими органами, складає та подає Декларації до кожного контролюючого органу та заповнює Додатки 6 до Декларації окремо за кожним Кодом території згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Коду території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів.

Якщо у суб’єкта господарювання пункти продажу розташовані в декількох органах самоврядування (різні Коди територій), які обслуговуються одним контролюючим органом, то платник подає до такого контролюючого органу одну Декларацію з кількістю Додатків 6, що відповідає кількості Кодів територій окремо за кожним кодом території згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Коду території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів.

До уваги платників податку на прибуток підприємств!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській повідомляє, що 15 грудня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2023 № 572 «Про затвердження Змін до додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2023 за № 1938/40994 (далі – наказ № 572).

Наказом № 572 затверджено зміни до додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101) (далі – Декларація) пов’язані, з реалізацією положень Закону України від 30 червня 2023 року № 3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон).

Законом внесені зміни, зокрема, щодо викладення в новій редакції пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), які стосуються визначення різниць для:

- збільшення фінансового результату до оподаткування на:

- суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності визнано у складі доходу під час перебування на такій системі;

- суму собівартості відвантажених (наданих) таких товарів (робіт, послуг), що врахована у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

- зменшення фінансового результату до оподаткування на:

- суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування;

- суму доходу, визнаного згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) у такому періоді в частині суми їхньої попередньої (авансової) оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, та оподаткованого єдиним податком.

Положення нової редакції пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу щодо визначення фінансового результату до оподаткування застосовуються починаючи з 01.08.2023.

У зв’язку із зазначеними змінами, додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації приведено у відповідність до Кодексу.

Одночасно звертаємо увагу, що пунктом 91 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу визначено особливості переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до переходу на спрощену систему оподаткування.

Так, згідно із підпунктом 91.1 пункту 91 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31.07.2023 використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9  цього підрозділу, та не відмовилися від їх використання самостійно, з 01.08.2023 автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 цього підрозділу.

Відповідно до підпункту 91.3 пункту 91 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу оподаткування податком на прибуток підприємств платників податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 9 підрозділу та підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, та з 01.08.2023 повертаються на сплату податку на прибуток підприємств, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

- платники складають та подають Декларацію наростаючим підсумком з початку 2023 календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу, з урахуванням положень підрозділу 4  розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну;

- для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період – 2022 рік:

- не перевищує 40 мільйонів гривень, у 2023 році встановлюється річний звітний період;

- перевищує 40 мільйонів гривень, у 2023 році встановлюється базовий квартальний звітний період;

- обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 та пункту 137.5 статті 137 Кодексу обчислюється за весь звітний 2023 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди 2023 року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку;

- для цілей розрахунку амортизації відповідно до положень підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу платники податку враховують суму залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку та під час сплати єдиного податку, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень статті 138 Кодексу (у тому числі під час перебування на сплаті єдиного податку);

- для цілей застосування у 2023 році пункту 140.2 статті 140 Кодексу:

- не враховуються нараховані у бухгалтерському обліку під час перебування на сплаті єдиного податку відсотки за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами;

- не враховуються суми фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за період перебування на сплаті єдиного податку;

- сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, та сума власного капіталу визначаються як середнє арифметичне значень таких боргових зобов’язань та, відповідно, власного капіталу на початок звітного періоду визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та на кінець відповідного звітного податкового періоду з цього податку з урахуванням процентів, зазначених у пункті 140.3 статті 140 Кодексу;

- для цілей застосування у 2023 році підпунктів 140.5.4 та 140.5.51 пункту 140.5 статті 140 Кодексу не враховується вартість придбаних або реалізованих товарів (робіт, послуг) у періоди перебування на сплаті єдиного податку;

- для цілей застосування у 2023 році підпункту 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 Кодексу не враховується сума роялті, відображена у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку за періоди перебування на сплаті єдиного податку;

- для цілей застосування у 2023 році підпункту 140.4.6 пункту 140.4 та підпункту 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 Кодексу не враховуються суми дооцінки та уцінки, враховані у фінансовому результаті до оподаткування на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, за періоди перебування на сплаті єдиного податку.

Враховуючи, що визначені пунктом 41 підрозділу 4 та пунктом 91 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу особливості оподаткування податком на прибуток підприємств застосовуються платниками податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку та з 01.08.2023 повернулися на сплату податку на прибуток підприємств,  таким платникам податку необхідно визначати податкові зобов’язання в Декларації за оновленою формою  за звітний (податковий) період – 2023 рік.

До якого контролюючого органу необхідно звертатись фізичним особам – власникам декількох об’єктів нерухомості, розміщених в різних населених пунктах, для проведення звірки даних?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контролюючий орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Згідно з абзацом другим п.п. 266.7.4 п. 266.7 ст. 266 ПКУ у разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

Крім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в меню «ЕК для громадян»/розділ «Загальна інформація про платника»/вкладка «Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Як здійснюється програмування найменування товарів (послуг) при використанні програмного забезпечення «ПРРО ДПС»?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що програмування найменування товарів (послуг) при використанні програмного забезпечення «ПРРО ДПС» здійснюється оператором (касиром) самостійно шляхом додавання таких товарів за допомогою самого програмного забезпечення або за допомогою імпорту раніше підготованого переліку номенклатури, який формується для кожного програмного забезпечення у окремому форматі згідно з інструкцією (Керівництво користувача ПРРО ДПС (WEB, Android, iOS, Windows)), що розміщена за посиланням: http://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/kerivnitstvo-koristuvacha.

Щодо оподаткування ПДФО та військовим збором стипендії, яка виплачується за рахунок коштів юридичної особи відповідно до укладеної угоди

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє. 

Відповідно до ст. 53 Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту» із змінами та доповненнями студенти мають гарантоване державою право на забезпечення стипендіями у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок призначення і виплати стипендій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 882).

Пунктом 1 Порядку № 882 визначено коло здобувачів освіти у закладах освіти або наукових установах (далі – заклади освіти) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду.

Водночас, п. 2 Порядку № 882 передбачено, що учням, студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, слухачам, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеного договору між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ.

Статтею 165 ПКУ визначено кінцевий перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не підлягають оподаткуванню у джерела виплати.

Так, згідно з п.п. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн), що у 2024 році складає 4 240,00 грн на місяць (3 028,00 грн х 1,4).

Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 відсотків).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

Податковий агент, який нарахує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 ПКУ (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).

Разом з тим, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ.

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

Враховуючи викладене, сума стипендії, яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту за рахунок коштів юридичної особи відповідно до угоди, укладеної між навчальним закладом та юридичною особою, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (у 2024 році – 4 240,00 грн), а сума перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Деклараційна кампанія 2024: випадки, за яких платник зобов’язаний самостійно обчислити суму ПДФО (військового збору)

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що випадки, за яких платники податків зобов’язані самостійно обчислити суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) (військового збору), що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація), встановлені розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

До таких випадків відносяться:

- отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

- отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу);

- іноземні доходи (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

Податкову декларацію також зобов’язані подавати:

- фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 Кодексу);

- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 Кодексу);

- іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодексу);

- платники ПДФО – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Кодексу).

Затверджено Зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що 25.01.2024 набрав чинності наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 20.12.2023 № 363 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.12.2023 за № 2232/41288) (далі – Наказ № 363).

Наказ № 363 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 25.01.2024 № 9.

До уваги платників єдиного внеску!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стандартна ставка єдиного внеску становить 22 % до визначеної законом бази нарахування єдиного внеску (з урахуванням обмежень у вигляді мінімального страхового внеску та максимальної бази нарахування єдиного внеску). 

Проте, є випадки, коли як ставка так і розмір єдиного внеску в цілому може відрізнятися: 

  • для роботодавців, у яких працюють особи з інвалідністю – 8,41 %; 
  • для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці – 5,3 %; 
  • для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці – 5,5 %.

Дніпропетровщина: результати роботи щодо боротьби із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею підакцизними товарами

Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) в рамках функціональних повноважень протягом 2023 року на території області проведено 679 фактичних перевірок та донараховано 46,7 млн грн штрафних санкцій.

Із загальної кількості проведених фактичних перевірок:

- 441 – у сфері реалізації алкогольних напоїв/тютюнових виробів (донараховано 17,8 млн грн), у т. ч.:

▼ 63 – торгівля без ліцензій на суму 1,5 млн грн;

▼ 191 – продаж товару без марок акцизного податку на суму 6,1 млн грн;

- 238 – з питань дотримання чинного законодавства при реалізації пального (донараховано 29,0 млн гривень).

Крім того, за результатами проведених заходів ГУ ДПС анульовано 657 ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами, а саме: 372 ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та 285 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Протягом 2023 року ГУ ДПС спільно з прокуратурою області та Національною поліцією проведена перевірочна робота торгівельних об’єктів, за результатами якої вилучено з незаконного обігу 21,9 тис. одиниць тютюнових виробів та 1 380 літрів алкогольних напоїв. Загальна сума вилученого складає понад 2,4 млн гривень.

Під час проведення перевірочних заходів на території Дніпропетровської області встановлено майже 400 торгівельних адрес, за якими здійснюється ймовірна торгівля контрафактними тютюновими виробами. На значній більшості торгівельних об’єктів господарська діяльність проводилась без діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі та відповідних дозвільних документів. Зазначена інформація була передана до ГУНП у Дніпропетровській області для реагування в межах повноважень.

За результатом попереднього аналізу протягом грудня 2023 року і січня 2024 року на 84 торгівельних об’єктах проведено фактичні перевірки (донараховано понад 2,9 млн грн фінансових санкцій).

У 70 суб’єктів господарювання анульовано 181 ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

За результатами фактичних перевірок з початку 2023 року суб’єктами господарювання сплачено фінансових санкцій на суму 9,6 млн гривень.

Додатково інформуємо, що у 2023 році до бюджетів усіх рівнів надійшло 440,1 млн грн акцизного податку, темп росту надходжень у порівнянні з 2022 роком складає 217,0 відс. (факт 2022 року 202,8 млн гривень).

При цьому, до місцевих бюджетів Дніпропетровської області за 2023 рік згідно з розподілом акцизного податку зараховано 879,2 млн гривень. У грудні року надходження акцизного податку склали 49,5 млн грн, у т. ч. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 38,3 млн грн, акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів – 11,3 млн гривень.

У грудні 2023 року до місцевих бюджетів області надійшло 61,2 млн грн акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів. Згідно з розподілом до місцевих бюджетів Дніпропетровщини у грудні 2023 року зараховано 60,9 млн грн акцизного податку.

Надходження акцизного податку є результатом сумлінного виконання платниками податків вимог чинного законодавства, Конституції України та відповідального ставлення до сплати податків.

Наголошуємо, що сумлінне виконання норм Податкового кодексу України, іншого законодавства та повнота сплати податків – важливі фактори, які сьогодні забезпечують стабільну роботу економіки.

Закликаємо суб’єктів господарювання працювати в правовому полі!

Увага!

До Державної податкової служби України надходять повідомлення від платників податків про отримання ними листів нібито від імені податкових органів з темою листа «Запит ДПСУ (Вимога)» та вмістом листа «Доброго дня, ми не змогли до Вас додзвонитися. Щодо Вашої організації призначено попередню податкову перевірку, просимо Вас надати перелік документів в електронному вигляді, зазначених у запиті. У разі ненадання інформації до 05.02.2024, Ваші рахунки будуть заблоковані.» 

Звертаємо увагу, що такі листи не є листами та повідомленнями ДПС. Просимо всіх бути уважними та обережними, не відкривати вкладення до листа.

У разі надходження таких або подібних звернень, пов’язаних з листуванням з ДПС, просимо звертатися до органів Національної поліції (тел. 102) або на «гарячу» лінію ДПС «Пульс»  за тел. 0-800-501-007 (напрямок 5).

Набрали чинності зміни щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що 13.01.2024 набрав чинності Закон України від 20 грудня 2023 року № 3522-IX «Про внесення змін до пункту 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони» (далі – Закон № 3522).
 Закон № 3522 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від 12.01.2024 № 2.

Який перелік документів необхідно надати юридичній особі – нерезиденту для отримання КЕП у Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує. 

Для отримання електронних довірчих послуг (далі – ЕДП) у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (далі – Надавач) юридичній особі – нерезиденту необхідно надати наступні документи:

- заповнену та підписану Реєстраційну картку для юридичної особи встановленого зразка, у двох примірниках;

- додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання ЕДП для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;

- витяг з відповідного реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації або оригінал установчого документа такої юридичної особи або копія такого документа, який нотаріально засвідчений відповідно до законодавства. Установчі документи та витяги, складені іноземною мовою подаються з відміткою консульської служби про легалізацію або з проставленим апостилем, якщо інше не передбачено міжнародним договором разом із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (надаються виключно для ознайомлення);

- оригінал та засвідчену копію* довідки за формою № 34-ОПП про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- засвідчені копії** документів, що підтверджують належність заявника (окрім керівника) до юридичної особи – нерезидента та його повноваження (наказ/витяг з наказу про призначення на посаду, або трудовий договір (за необхідності із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову);

- оригінал та засвідчену копію* дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);

- оригінал та засвідчену копію* паспорта громадянина України (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток), або копія з обох сторін безконтактного електронного носія (у випадку наявності паспорта громадянина України виготовленого у формі ID-картки), або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі. За наявності відображення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон в застосунку «Дія», версії не нижче 2.0, копія одного з документів надається за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія»;

- оригінал та засвідчену копію* паспортного документа іноземця із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства відповідно до Закону України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» зі змінами та доповненнями (для фізичних осіб – іноземців або осіб без громадянства);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- оригінал та засвідчену копію* документа про зміну прізвища заявника, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);

- засвідчену копію* реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків, може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову. За наявності відображення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон в застосунку «Дія», версії не нижче 2.0, копія облікової картки платника податків надається за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія».

*– відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

**– відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади співробітника відповідального за виготовлення, засвідчення та видавання копій, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та скріплюється відбитком печатки (за наявності).

Питання надходженнь до бюджету та плати за землю на засіданні виконкому Криворізької міської ради

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Криворізький регіон) інформує.

У виконавчому комітеті Криворізької міської ради відбулось засідання міської робочої підгрупи з питань справляння плати за землю, виконання показників доходів бюджету Криворізької міської територіальної громади та мобілізації додаткових надходжень до бюджету.

На засіданні була присутня головний державний інспектор  Криворізького відділу податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Лариса Лосицька.

В ході заходу обговорювали справляння плати за землю суб’єктами господарювання та надходження коштів до бюджету, стан податкової заборгованості по платежам до бюджету та вжиті заходи по скороченню податкової заборгованості.

Інформаційно-роз’яснювальна акція під час зустрічі з суб’єктами господарювання

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Криворізький регіон) повідомляє.

В рамках спільних заходів з легалізації трудових відносин податківці та місцева влада Інгулецького району міста Кривого Рогу відвідали представників малого бізнесу. Головна мета таких візитів – це стимулювання суб’єктів господарювання працювати виключно в правовому полі щодо легалізації зайнятості та легалізації заробітної плати та сумлінно сплачувати податки та збори, таким чином підтримувати економічний фронт в умовах воєнного стану.

Податківці наголосили суб’єктам господарювання офіційно оформлювати трудові відносини з виплатою легальної заробітної плати не менше мінімальної адже  для бізнесу – це позитивний імідж, репутація надійного партнера, стабільність, а також отримання прибутків.

На заході також надали роз’яснення щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, декларування доходів громадян, визначення мінімального податкового зобов’язання для фізичних осіб, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Закон України № 3050-IX) та інше.

Присутні отримали друковану продукцію інформаційно-роз’яснювального характеру.

Роз’яснення за «круглим столом» з платниками податків про актуальні питання податкового законодавства

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Криворізький регіон) повідомляє.

З метою обізнаності платників про зміни у податковому законодавстві у Криворізькій південній ДПІ проведено зустріч з платниками податків у форматі «круглого столу».

Податківці висвітлили питання : 

декларування доходів громадян, отриманих в 2023 році;

застосування реєстраторів розрахункових операцій ( далі - РРО)/ програмних РРО);

нові розміри та  порядок  нарахування штрафних санкцій за порушення використання РРО/ПРРО;

особливості використання безоплатних програмних реєстраторів розрахункових операцій від ДПС;

Закону України від 11 квітня 2023 року № 3050-IX « Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно»;

дотримання норм законодавства про працю та недопущення до роботи неоформлених працівників;

порядок отримання електронного цифрового підпису, отримання електронних послуг через «Електронний кабінет» та мобільний застосунок «Моя податкова» тощо;

Наприкінці заходу учасники отримали друковану продукцію роз’яснювального характеру зазначеної тематики.