Головна сторінка / Система управління якістю

Система управління якістю

 

Затверджено

розпорядженням голови

районної у місті ради

30.12.2016 №325-к/тр

 

 

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

виконкому Інгулецької районної у місті ради на 2017 рік 

Місія виконкому районної у місті ради:

            Досягнення сталого успіху в довготривалій перспективі шляхом задоволення потреб і очікувань мешканців району, підвищення якості надання публічних послуг через ефективне використання та вдосконалення системи менеджменту якості.

            Пріоритети діяльності виконкому районної у місті ради:

 • - реалізація державної політики щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства й територіальної громади району;
 • - забезпечення подальшої інтеграції вимог системи управління якістю в основні процеси діяльності виконкому районної у місті ради, створення ефективної системи ризик-менеджменту, як інструменту ефективного управління;
 • - прийняття управлінських рішень виключно на основі права, об’єктивних фактів та інформації, виходячи із системного бачення проблемних ситуацій та їх вирішення;
 • - удосконалення процесів управління районом та надання публічних послуг шляхом упровадження технологічних інновацій у сфері менеджменту та HR-менеджменту;
 • - запобігання проявам корупції;
 • - інтеграція ризик-менеджменту в загальний процес управління;
 • - підвищення зовнішнього іміджу та авторитету виконкому;
 • - забезпечення прозорості у діяльності виконкому районної у місті ради шляхом інформування територіальної громади району про підготовку та виконання суспільно-значимих рішень;
 • - створення системи взаємовигідних партнерських відносин між виконкомом, громадою та бізнесом.

Принципи діяльності виконком у районної у місті ради:

 • - клієнтоорієнтованість (пріоритет інтересів замовників послуг, максимальне задоволення вимог і очікувань мешканців району);
 • - лідерство та персональна відповідальність керівників усіх рівнів;
 • - прозорість та логічність процесів прийняття рішень;
 • - використання сучасної моделі управління, що базується на міжнародних стандартах;
 • - процедурна справедливість як гарантування зваженого та неупередженого застосування права, поваги до людини, захисту її честі та гідності;
 • - підтримання зворотного зв’язку з громадськістю району та участі мешканців у вирішенні питань територіальної громади район і міста. 

Реалізація пріоритетів діяльності шляхом:

 • - удосконалення механізмів публічного менеджменту, орієнтованого на підвищення якості надання публічних послуг, життя територіальної громади району, залучення посадових осіб в процеси удосконалення, що проводяться у виконкомі районної у місті ради;
 • - промоції та формування позитивного іміджу району, проведення широкої інформаційно-просвітницької роботи з питань діяльності виконкому районної у місті ради; залучення громадян до активної співпраці з органами місцевого самоврядування та прийняття управлінських рішень шляхом належної мотивації;
 • - оптимізації процесів надання адміністративних. Інших публічних послуг за рахунок збільшення співпраці, переговорів та активної участі відповідних зацікавлених сторін, що мають причетність до інтересів, знань і ресурсів на території, де функціонують органи публічної влади;
 • - запровадження кращих практик співпраці між громадськими організаціями, навчальними інструкціями та органами самоорганізації населення та органами місцевого самоврядування;
 • - забезпечення підвищення компетентності посадових осіб згідно з затвердженими планами шляхом участі в зовнішньому та внутрішньому навчанні, проходження стажування, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну досвідом, самопідготовки;
 • - застосування ризик-орієнтованого підходу на всіх етапах функціонування системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради;
 • - забезпечення виконання вимог чинного законодавства України в частині захисту персональних даних споживачів послуг, збереження найбільш цінної для виконкому та громадян (мешканців району) інформації;
 • - ефективного застування антикорупційного законодавства структурними підрозділами виконкому районної у місті ради;
 • - створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності виконкому районної у місті ради.