ПАТ «Надєжда»

Публічне акціонерне товариство «Надєжда»

 

 

Голова правління - Сьомін Ігор Михайлович,

юридична адреса: 50102, вул. Олександра Станкова , 10, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. т

елефон: (056) 493-66-30, факс (056) 493-66-30, e-mail: nadezhda@lesaffre.ua

У 1994 році шляхом об'єднання майнових вкладів участників, на базі арендованого підприємства "Криворізькій дріжджовий завод" було створено Закрите акціонерне товариство "НАДЄЖДА". В 2011 році відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" підприємство змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство "НАДЄЖДА". Рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.06.2016р. був змінений тип акціонерного товариства та затверждено теперішнє найменування підприємства - Приватне акціонерне товариство "НАДЄЖДА". З 2003 року ПАТ "НАДЄЖДА" входить до складу Групи Лесаффр, завдяки цьому впродовж декiлькох рокiв на заводi проходить процес модернiзацiї обладнання, що допомагає покращити якiсть продукцiї до європейського рiвня. Основна дiяльнiсть пiдприємства полягає у виробництвi пресованих хлiбопекарських, спиртових дрiжджiв та дрiжджового молочка.