Головна сторінка / Керівництво району / Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна
керуючий справами виконкому Інгулецької районної у місті ради

1.В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2.Забезпечує:

- якісне , своєчасне виконання завдань з  питань,що належать до  компетенції та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади ;

- організацію діловодства, господарське,матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому;

- методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу,спрямовує  роботу з цього питання у комунальних установах району;

- розроблення зведеної номенклатури справ,формування архіву;

- виконання копіювально-розмножувальних робіт, роботу з листами, петиціями , заявами та скаргами громадян,запитами на публічну інформацію;

- аналіз та контроль за станом матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів  виконавчого органу,організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані споруд та інженерних систем , в яких розташовані структурні підрозділи;

- проведення протокольних заходів за напрямами діяльності органу;

- у межах наданих повноважень - керівництво персоналом (визначає функції, планує підвищення кваліфікації, організовує навчання,формування кадрового резерву, стажування);

- дотримання вимог діючого законодавства в діяльності виконавчих органів ради, відповідальність за відповідність законодавству рішень виконкому районної у місті ради, розпоряджень голови районної у місті ради:

- організаційну роботу виконкому у проведенні виборів і референдумів;

- планування роботи виконкому та контроль за плануванням у структурних підрозділах виконкому;

- організацію виконання у виконкомі районної у місті ради вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;

- координацію роботи з документами, що містять службову інформацію, у виконкомі районної у місті ради; підготовку розпорядчих документів щодо порядку ведення, зберігання, 

- використання й знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;

- підтримання в актуальному стані Державного реєстру виборців;

3.Бере участь у розробленні штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників;

4.Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до  компетенції ;

5.Організовує кадрову роботу у виконавчих органах ради відповідно до нормативно-правових актів про службу в органах місцевого самоврядування, облік і навчання кадрів у виконкомі, його відділах.

6.Спрямовує і контролює роботу відділів: організаційного, загального, юридичного, ведення Державного реєстру виборців,  відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, службу відповідальних чергових, управління праці та соціального захисту населення.

7.Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо працевлаштування, з питань охорони праці; вирішенням питань соціального захисту та безпеки життєдіяльності населення району.

8. Сприяє діяльності товариства Червоного Хреста, Пенсійного фонду України.

9.Координує діяльність територіальних центрів району.

10.Забезпечує взаємодію з центром зайнятості населення.

11.Від імені органу опіки готує подання щодо призначення опікунів над недієздатними особами за запитом суду.

12.Координує роботу з питань розроблення та впровадження системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради, є головним уповноваженим з питань системи управління якістю

13.Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

14.Спрямовує і контролює роботу в районі щодо наповнення та підтримання в актуальному стані базу даних Криворізького ресурсного центру та сайту виконкому районної у місті ради.

15.Очолює:

- експертну комісію по прийому документів Національного архівного фонду, справ з особового складу та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до національного архівного фонду виконкому Інгулецької районної у місті ради;

- комісію сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

- комісія по визначенню матеріального заохочення голів органів самоорганізації населення.

- комісію з питань оцінювання вартості, вирішення питань щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунків, отриманих уповноваженими особами виконкому Інгулецької районної у місті ради під час проведення  офіційних заходів;

- комісію по вирішенню питань, пов’язаних з наданням населенню субсидій, пільг та державних соціальних допомог;

- комісію з питань соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам району;

- комісію з питань поновлення прав реабілітованих;

- комісію по сприянню в визначенні статусу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- комісію з питань встановлення статусу учасника війни, відповідно до Закону України „Про статус учасників війни, гарантії їх соціального захисту ”;

- опікунську раду;

- комісію з розгляду питань про звільнення мешканців Інгулецького району від оплати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами;

 - робочу групу з перевірки фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб;

- комісію щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.

16.Сприяє діяльності релігійних організацій, зареєстрованих на території району, органів РАГС та нотаріату.

17.Здійснює зв’язок з політичними партіями і рухами, об’єднаннями громадян.

18.Забезпечує гласність роботи виконкому районної у місті ради, висвітлення важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки.

19.Запроваджує державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності.

20.Розглядає Повідомлення про проведення зборів, місцевих ініціатив в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста Кривого Рогу, реєструє його у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів.

21.Відповідає за організаційне забезпечення надання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг мешканцям району .

22. За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.