Головна сторінка / Керівництво району / Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна
керуючий справами виконкому Інгулецької районної у місті ради

1.В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2.Забезпечує:

- якісне , своєчасне виконання завдань з  питань,що належать до  компетенції та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади ;

- організацію діловодства, господарське,матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому;

- методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу,спрямовує  роботу з цього питання у комунальних установах району;

- розроблення зведеної номенклатури справ,формування архіву;

- виконання копіювально-розмножувальних робіт, роботу з листами, петиціями , заявами та скаргами громадян,запитами на публічну інформацію;

- аналіз та контроль за станом матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів  виконавчого органу,організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані споруд та інженерних систем , в яких розташовані структурні підрозділи;

- проведення протокольних заходів за напрямами діяльності органу;

- у межах наданих повноважень - керівництво персоналом (визначає функції, планує підвищення кваліфікації, організовує навчання,формування кадрового резерву, стажування);

- дотримання вимог діючого законодавства в діяльності виконавчих органів ради, відповідальність за відповідність законодавству рішень виконкому районної у місті ради, розпоряджень голови районної у місті ради:

- організаційну роботу виконкому у проведенні виборів і референдумів;

- планування роботи виконкому та контроль за плануванням у структурних підрозділах виконкому;

- організацію виконання у виконкомі районної у місті ради вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;

- координацію роботи з документами, що містять службову інформацію, у виконкомі районної у місті ради; підготовку розпорядчих документів щодо порядку ведення, зберігання, 

- використання й знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;

- підтримання в актуальному стані Державного реєстру виборців;

3.Сприяє діяльності товариства Червоного Хреста, Пенсійного фонду України, підтримання в актуальному стані Державного реєстру виборців;

4.Координує діяльність територіальних центрів району;

5.Бере участь у розробленні штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників;

6.Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до  компетенції;

7.Організовує кадрову роботу у виконавчих органах ради відповідно до нормативно-правових актів про службу в органах місцевого самоврядування, облік і навчання кадрів у виконкомі, його відділах;

8. Спрямовує і контролює роботу відділів: організаційного, загального, ведення Державного реєстру виборців,  з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, службу відповідальних чергових, управління праці та соціального захисту населення;

9.Координує роботу з питань розроблення та впровадження системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради, є головним уповноваженим з питань системи управління якістю;

10.Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради;

11.Спрямовує і контролює роботу в районі щодо наповнення та підтримання в актуальному стані базу даних Криворізького ресурсного центру та сайту виконкому районної у місті ради;

12.Очолює:

  • - експертну комісію по прийому документів Національного архівного фонду, справ з особового складу та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до національного архівного фонду виконкому Інгулецької районної у місті ради;
  • - комісію сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

- комісія по визначенню матеріального заохочення голів органів самоорганізації населення.

- комісію з питань оцінювання вартості,вирішення питань щодо можливості використання,місця та строку зберігання подарунків, отриманих уповноваженими особами виконкому Інгулецької районної у місті ради під час проведення  офіційних заходів.

  • - комісію з питань соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам району;
  • - комісію з питань поновлення прав реабілітованих;
  • - комісію по сприянню в визначенні статусу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • - комісію з питань встановлення статусу учасника війни, відповідно до Закону України „Про статус учасників війни, гарантії їх соціального захисту ”;
  • - опікунську раду;
  • - комісію з розгляду питань про звільнення мешканців Інгулецького району від оплати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами;

        -  комісію по вирішенню питань, пов’язаних з наданням населенню субсидій, пільг та державних соціальних допомог,

    - робочу групу з перевірки фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб;

      -комісія з питань призначення (відновлення) соціальних  виплат внутрішньо переміщенним особам,

  - робочу групу з питань попереднього розгляду особових справ громадян-мешканців району щодо доцільності поселення їх на постійне місце проживання в будинок-інтернат.

13.Сприяє діяльності релігійних організацій, зареєстрованих на території району, органів РАГС та нотаріату;

14.Від імені органу опіки готує подання щодо призначення опікунів над недієздатними особами за запитом суду;

15. Здійснює зв’язок з політичними партіями і рухами, об’єднаннями громадян.

16.Забезпечує гласність роботи виконкому районної у місті ради, висвітлення важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки.

17.Запроваджує державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності.

18.Розглядає  Повідомлення про проведення зборів, місцевих ініціатив в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста Кривого Рогу, реєструє його у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів.

19.Відповідає за організаційне забезпечення надання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг мешканцям району.

20.За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.