Головна сторінка / Керівництво району / Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна
керуючий справами виконкому Інгулецької районної у місті ради

1. В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2. Забезпечує:

 • якісне, своєчасне виконання завдань з  питань,що належать до  компетенції та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади ;
 • організацію діловодства, господарське,матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому;
 • методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу,спрямовує  роботу з цього питання у комунальних установах району;
 •  розроблення зведеної номенклатури справ,формування архіву;
 • виконання копіювально-розмножувальних робіт, роботу з листами, петиціями , заявами та скаргами громадян,запитами на публічну інформацію;
 • аналіз та контроль за станом матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів  виконавчого органу,організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані споруд та інженерних систем , в яких розташовані структурні підрозділи;
 • проведення протокольних заходів за напрямами діяльності органу;
 • у межах наданих повноважень - керівництво персоналом (визначає функції, планує підвищення кваліфікації, організовує навчання,формування кадрового резерву, стажування);
 • дотримання вимог діючого законодавства в діяльності виконавчих органів ради, відповідальність за відповідність законодавству рішень виконкому районної у місті ради, розпоряджень голови районної у місті ради:
 • організаційну роботу виконкому у проведенні виборів і референдумів;
 • планування роботи виконкому та контроль за плануванням у структурних підрозділах виконкому;
 • організацію виконання у виконкомі районної у місті ради вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;
 • координацію роботи з документами, що містять службову інформацію, у виконкомі районної у місті ради; підготовку розпорядчих документів щодо порядку ведення, зберігання, 
 • використання й знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
 • підтримання в актуальному стані Державного реєстру виборців;

3. Бере участь у розробленні штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників;

4. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до  компетенції ;

5. Організовує кадрову роботу у виконавчих органах ради відповідно до нормативно-правових актів про службу в органах місцевого самоврядування, облік і навчання кадрів у виконкомі, його відділах.

6. Спрямовує і контролює роботу відділів: організаційного, загального, юридичного, ведення Державного реєстру виборців,  відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, службу відповідальних чергових.

7. Координує роботу з питань розроблення та впровадження системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради, є головним уповноваженим з питань системи управління якістю

8. Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

9. Спрямовує і контролює роботу в районі щодо наповнення та підтримання в актуальному стані базу даних Криворізького ресурсного центру та сайту виконкому районної у місті ради.

10. Очолює:

 • експертну комісію по прийому документів Національного архівного фонду, справ з особового складу та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до національного архівного фонду виконкому Інгулецької районної у місті ради;
 • комісію сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
 • комісія по визначенню матеріального заохочення голів органів самоорганізації населення;
 • комісію з питань оцінювання вартості,вирішення питань щодо можливості використання,місця та строку зберігання подарунків, отриманих уповноваженими особами виконкому Інгулецької районної у місті ради під час проведення  офіційних заходів.

11. Сприяє діяльності релігійних організацій, зареєстрованих на території району, органів РАГС та нотаріату.

12. Здійснює зв’язок з політичними партіями і рухами, об’єднаннями громадян.

13. Забезпечує гласність роботи виконкому районної у місті ради, висвітлення важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки.

14. Запроваджує державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності.

15. Розглядає Повідомлення про проведення зборів, місцевих ініціатив в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста Кривого Рогу, реєструє його у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів.

16. Відповідає за організаційне забезпечення надання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг мешканцям району .

17. За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.