Головна сторінка / Новини / Суспільство / Інформація про забезпечення виконання на підприємствах району Закону України «Про охорону праці»

Інформація про забезпечення виконання на підприємствах району Закону України «Про охорону праці»

Управління охороною праці на підприємстві є складовою частиною, підсистемою загальної системи управління підприємства, бо лише за високого рівня охорони праці може бути забезпечене ефективне виконання завдань, що стоять перед підприємством, і досягнення високих економічних результатів.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що за 9 місяців 2018 року на підприємствах, установах та організаціях району розслідувано та обліковано 8 випадків виробничого травматизму. Має місце один випадок групового характеру зі смертельним наслідком, під час якого загинуло дві особи, який стався на ТОВ «Промспецбуд». 

Аналіз випадків виробничого травматизму, які сталися, були розслідувані і обліковані на підприємствах району за звітний період, показав, що загальний рівень травматизму, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, зменшився на 2 випадки (8 проти 10-ти), проте зафіксовано один груповий випадок, під час якого було смертельно травмовано два працівника. За відповідний період 2016 року сталось 9 випадків травматизму виробничого характеру (у тому числі 2 зі смертельним наслідком). 

Середній вік осіб, які отримали травми на виробництві, складає 42 роки. Серед загальної кількості потерпілих працівників 55,6% - жінки. Із загальної кількості двоє травмованих мали стаж роботи за професією менше одного року, інші – були досвідченими фахівцями з досвідом роботи (від 7 до 16 років).

Основними причинами, що призвели до настання нещасних випадків стали: невиконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці, своїх посадових обов’язків, а також незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, споруд, інженерних комунікацій, території. Працівників, дія або бездіяльність яких призвела до настання нещасних випадків у звітному періоді, було притягнуто до відповідальності згідно діючого законодавства України.

Слід відзначити ряд підприємств району,  де протягом  2015-2018 років травматизм виробничого характеру взагалі був відсутній, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІР», товариство з обмеженою відповідальністю «Південбудчормет» та інші.

За 9 місяців 2018 року сума витрачених підприємствами, установами, організаціями району коштів на охорону праці склала близько 48,0 мільйонів грн. За аналогічний період 2017 року було використано 42,0 мільйони грн.,  за  9 місяців 2016 року – близько 33,0 мільйонів грн. Практично всі працівники підприємств, організацій та установ району забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Також слід відзначити те, що діти працівників підприємств району брали активну участь у конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей». Юні таланти були нагороджені цінними подарунками. Такий конкурс – найпростіший спосіб змінювати культуру виробництва. Завтра ці діти стануть працівниками або роботодавцями, а розуміння необхідності безпечної праці залишиться з ними на все життя.