Головна сторінка / Керівництво району / Хватов Олександр Сергійович

Хватов Олександр Сергійович

Хватов Олександр Сергійович
заступник голови Інгулецької районної у місті ради

1. В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні», організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2. У разі відсутності голови районної у місті ради здійснює повноваження голови ради.

3. Організовує підготовку матеріалів на сесію районної у місті ради. Надає пропозиції щодо організаційно-технічного забезпечення пленарних засідань ради.

4. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

5. За дорученням голови районної у місті ради координує діяльність постійних комісій районної у місті ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

6. Забезпечує депутатів необхідною інформацією про роботу виконкому, його відділів, вживає заходи щодо реалізації  зауважень, внесених депутатами на сесіях, семінарах тощо.

7. Забезпечує гласність роботи районної у місті ради, організовує обговорення громадянами важливих для мешканців району питань, вивчення громадської думки, ознайомлення депутатів та громадян з проектами рішень райради, оприлюднення рішень районної у місті ради.

8. Організовує навчання депутатів.

9. Спрямовує і контролює роботу служби у справах дітей, комітету з фізичної культури і спорту, відділів: у справах сім’ї та молоді,  культури, освіти , розвитку підприємництва, організаційного відділу – з  питань , пов’язаних з діяльністю ради.

10. Здійснює контроль за виконанням законодавства щодо національно-культурних прав громадян, розвитку і функціонування української мови, мов інших народів, працевлаштування, захисту прав споживачів, розвитку підприємництва, освіти, культури, спорту, захисту прав дітей, сім’ї та молоді; організацією та проведенням спортивних заходів.

11. Сприяє діяльності районного відділу поліції, прокуратури, управління юстиції, органів суду, закладів охорони здоров’я.

12. Очолює:

 • координаційну раду з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім»ї , протидії торгівлі людьми,боротьби з проблемами наркоманії в районі ;
 • комісію по охороні пам’яток історії та культури;
 • комісію з контролю за виконанням Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;
 • комісію з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах;
 • районну комісію з питань впорядкування обігу продукції сексуального чи еротичного характеру;
 • комітет з фізичної культури і спорту;
 • робочу  групу з питань функціонування об’єктів бізнесу .
 • комісію з питань розвитку підприємництва;
 • комісія з питань направлення дітей,які потребують особливої уваги і підтримки ,до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • евакуаційну комісію,
 • робочу групу з забезпечення погашення боргів із заробітної плати, пенсій, стипендій.

13. Координує виконання заходів, пов’язаних з проведенням державних та професійних свят у відповідних галузях..

14. Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

15. Скликає в установленому порядку наради з питань ,що належать до  компетенції.

16.З а дорученням голови районної у місті ради має право підписувати договори у сфері господарювання, стороною в яких виступає виконком районної у місті ради, первинно-облікові, банківські, звітно-статистичні документи та документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету, головному розпоряднику та відповідальним виконавцям бюджетних програм у системі головного розпорядника (розпорядникам коштів бюджету нижчого рівня), картку із зразками підписів та відбитку печатки, графіки виконання капітальних ремонтів закладів освіти району.

17. Здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників

18. За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.